نماز جمعه 20 مرداد در شهر اندیشه

نماز جمعه ۲۰ مرداد در شهر اندیشه

نماز جمعه ۲۰مرداد ۹۶ به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید علی مروج در مصلای امام علی علیه السلام این شهر برگزار شد.

خطبه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

توصیه به تقوا

خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزار را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و مراقبت در نیات و گفتار و اعمال.

صفات متقین

فالمتقون هم اهل الفضائل منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. وجود مقدس و نازنین امام المتقین امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) در خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه برای اهل تقوا ویژگی هایی را بیان می فرماید.

اهل تقوا در گفتار، سخنانشان براساس حقیقت و درستی است. روش و منش آنها در زندگی میانه روی است و نشست و برخاست آنها در برابر مردم براساس کرامت و تواضع است. در چهارمین سفارش خودشان به اهل تقوا و به اهل ایمان می فرمایند، غضّوا ابصارهم عمّا حرم الله علیهم. چهارمین نشانه اهل تقوی، مراقبت از چشم است. همانطوری که در اولین مراقبت، مراقبت لسانی بود، منطقهم الصواب، چهارمین ویژگی، مراقبت در نگاه است.

تفاوت غضّ بصر با نظر

غضّ بصر با نظر فرق دارد. نظر یعنی نگاه کردن. بعضی وقت ها نگاه می کنیم اما نگاه مان با تدبر نیست، با تفقه نیست. ممکن است چشم ما به خیلی از صحنه ها بیفتد در طول روز اما توجه ما را جلب نکند یا اگر از ما سوال کنند که در این مسیر چه دیدی؟ با اینکه چشم مان باز بود و خیلی چیزها را دیدیم، اما چون توجه نکردیم، چیزی به نظرمان نمی آید. این نظر است. اما بعضی وقت ها نگاه، نگاه معنادار است. همراه با توجه است. اهل تقوا و اهل ایمان در نگاه خودشان، آن نگاه هایی که همراه با توجه است، با نظر خاص است، نسبت به حرام الهی، حساس هستند.

راغب اصفهانی در کتاب لغت مفردات قرآن می نویسد معنای غضّ به تنهایی به معنای کم و کوتاه کردن است اما وقتی که در کنار بصر قرار می گیرد معنای کوتاه کردن نگاه و ناقص کردن نگاه را می دهد. یعنی نگاه ما، نگاه اهل تقوا در برابر نامحرم نگاه تمام و کامل و باتوجه نیست. نگاه، نگاه ناقص است. وقتی نگاهشان می افتد، آن نظر، اینکه می گویند و معروف است که نظر اول، واقعا هم همینطور است که نظر اول با اراده و قصد نیست، والا اگر این نظرها از نگاه شرعی قرار بود که مورد سوال قرار بگیرند که کار همه تمام بود! چرا که دائما چشم ما مخصوصا در جامعه امروزی به محرمات می افتد. نگاه اول و نظر اول آن نظر با توجه نیست، اما نگاه دوم، با اراده است. اینجا اهل ایمان باید مراقب باشند مواظب باشند، نگاه شان را ناقص بکنند. ناقص کردن نگاه را راغب اصفهانی می فرماید که در اصطلاح غضّ بصر می گویند. غضّ بصر یعنی ناقص کردن نگاه، کوتاه کردن نگاه، خیره نشدن، نه اینکه سر را به پایین انداختن، آن معنایش غمض است. معنای غضّ با غمض فرق دارد.

تفاوت غمض با غض

غمض یعنی سر را پایین انداختن و چشم را بستن، می گویند اغماض. آن از اغماض می آید یعنی چشم پوشی کردن و چشم روی هم گذاشتن، اما در اینجا امیرالمومنین نمی فرمایند که اهل تقوا چشمشان را ببندند و در خیابان راه بروند، این مقدور نیست. با چشم باز باید راه رفت، اما اگر چشم ما به حرام افتاد، در آنجا نگاه را کامل نکن بلکه نگاه خودت را نگاه ناقصی کن. لذا معنای غمض با غضّ فرق دارد. غمض از اغماض و چشم بر روی هم بستن می آید اما غضّ یعنی نگاه را ناقص کردن و خیره نشدن. نظر هم که به معنای نگاه ظاهری است. اما نگاه بدون توجه است.

 

پس سه نوع نگاه شد. یک نگاه، نگاه و نظر که بعضا بدون توجه است که فراوان هم هست. دائما نگاه ما به هر سویی است. یک نگاه، نگاه با توجه است که باید در اینجا اهل تقوا چشمان خودشان را خیره نکنند، ناقص کنند نسبت به حرام و نامحرم، یک زمانی هم هست که باید چشم را روی هم بگذاریم. آنجا معنای غمض است. اما اینجا بحث ما غضّ بصر است.

حجاب در قرآن

در غضّ بصر خداوند متعال در سوره نور در آیات حجاب، خواهرانی که بعضا سوال می کنند یا شبهاتی که وارد می شود که دلیلی بر حجاب نداریم، خداوند متعال حجاب را واجب نکرده، یکی از آیاتی که به صراحت بحث حجاب را مطرح می کند، امر به وجوب حجاب و پوشش را بیان می کند در سوره نور، آیه ۳۰ و ۳۱ است. خداوند متعال خطاب به اهل ایمان می فرماید: قل للمومنین. البته بسیاری از آیات به صورت اخبار آمده اما در واقع اخباری است که در آنجا خداوند حالا به اصطلاح ما به در می گوید تا دیوار بشنود. به اهل ایمان بگو، به مردان و زنان بگو، خداوند می خواهد با اهل ایمان با ادب صحبت کند، نمی خواهد مستقیما به آنها بگوید.

آثار خطاب غیر مستقیم در تربیت

چقدر خوب است که بعضی وقت ها ما هم در صحبت هایمان دقت کنیم. بعضی ها می گویند ما رک هستیم. این خیلی بد است. خداوند هم می توانست رک باشد و مستقیما بگوید و خطاب بکند. اما غیرمستقیم اثرگذاری اش بیشتر است مخصوصا نسبت به جوانان. کسانی که دختران و پسران جوان دارند، مستقیم خیلی پاسخگو نیست. الان روانشناسان هم می گویند تربیت غیرمستقیم اثرگذارتر است. کتابی بخریم به جوانان هدیه بدهیم. بحث اینکه بعضی از فیلم هایی که اثرگذار است، آنها را ببریم ببینند. جذاب هم هست. آنها را به زیارت ببریم، غیرمستقیم تربیت دینی می شوند، آنها را به سیاحت هایی که یک بار ارزشی هم دارد ببریم. جذاب کنیم امر و نهی مان را. در اینجا هم خداوند متعال غیرمستقیم دارد اهل تقوا را موعظه می کند. می فرماید ای پیامبر به زنان و مردان با ایمان بگو، یعنی در واقع می گوید به آنها بگو ولی ما هم داریم می شنویم و ما مورد خطاب هستیم. چقدر با ادب صحبت می کند، چقدر کرامت انسان ها را حفظ می کند، کرامت اهل ایمان را.

برخی نکات تفسیری آیات حجاب

می گوید به آنها بگو هم در اینجا یغضّوا دارد و هم یغضضن، یعنی خطاب هم به مردان است و هم به زنان، من ابصارهم و من ابصارهنّ، این «من» را بعضی از مفسرین گفتند من ابتدای غایت است. یعنی بسیاری از گناهان با دیدن آغاز می شود. من ابصارهم، به اینان بگو مراقب نگاهشان باشند، خیره نشوند به حرام و نامحرم چرا که ممکن است این نگاه آینده خوبی نداشته باشد، ممکن است این نگاه باعث زنا بشود، ممکن است این نگاه باعث ارتکاب حرام بشود، ممکن است این نگاه بعدا حسرت و غم و اندوه را به دنبال داشته باشد. این «من» در اینجا حرف دارد برای گفتن.

تعمیم در معنای غض بصر

امیرالمومنین (ع) تاکید می فرمایند اهل تقوا مراقب و مواظب باشند. البته همانطوری که در بحث تواضع در بحث  گفتار عرض کردیم در بحث مشی و ملبس عرض کردیم که فقط منظور لباس نیست، این ظاهر روایت و حدیث است اما یک معنای باطنی هم دارد. اینجا حضرت فقط نمی فرمایند اهل تقوا چشمان ظاهرشان را از حرام می پوشانند، بلکه می فرمایند، در واقع می توانیم بگوییم در اینجا اهل تقوا نسبت به همه محرمات غضّ بصر دارند یعنی هم با چشم دل و هم با چشم سر. چشم پوشی می کنند از حرام ها و نافرمانی های الهی. یکی از نشانه های اهل تقوا این است.

حق چشم

امام سجاد زین العابدین، سیدالساجدین در رساله حقوق در پنجمین حق که حق چشم باشد، می فرمایند واما حق بصرک، حق چشم ماست، اینکه چشم ما حق دارد و اگر حق را به حقدار نرسانیم مسئول هستیم، ظالم هستیم، در همین دنیا مورد بازخواست قرار می گیریم، در آخرت هم مورد بازخواست قرار می گیریم که حق چشم را چرا ادا نکردی. واما حق بصرک، فغضّه عمّا لایحلّ. حق چشم این است در مواردی که حلال نیست نگاهت را کوتاه و ناقص بکنی.

دام شیطان!

امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم می فرمایند العیون مساعد الشیطان. چشم ها دام های شیطان هستند، نگاه دام شیطان است. مواظب باشیم در دام شیطان اسیر نشویم. باز در روایتی در وسائل الشیعه هست، مرحوم کلینی هم در اصول کافی این روایت را آورده از امام صادق (ع) است. این روایت معروف هم هست. النظر سهم من سهام ابلیس. یا النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. هر دو آمده. اینکه نگاه تیری زهرآگین از تیرهای شیطانی است. بعد حضرت در ادامه می فرمایند کم من نظره یا کم نظره، هر دو در روایت آمده، کَمْ مِنْ نَظْرَهٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَهً طَوِیلَه؛ چه بسا یک نگاهی که، نظره، یعنی یک نگاه. بعضی وقت ها با یک نگاه، یک عمر حسرت بخوریم. یک عمر پشیمان بشویم. مواظب و مراقب باشیم.

باز در روایات، ۸۰ درصد اگر بخواهیم درصد به آن بدهیم، ۸۰ درصد معاصی از طریق نگاه است. خیلی عجیب است. آن نگاهی که از روی حرام باشد قطعا در روح و جان ما، در افکار ما، در نیات ما، اثرگذار است لذا امیرالمومنین می فرماید که یکی از ویژگی های اهل تقوا مراقبت از نگاه است.

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط اعلی الله مقام، این مرد خدایی، اطرافیان و شاگردانش می گویند هر وقت چشمش به نامحرم می افتاد نه نگاه خیره، نه نگاهی که لذتی ببرد، مثل من و شما که خیلی وقت ها چشم مان به نامحرم می افتد، نظر اول حتی، بلافاصله می گویند یک ذکری داشت، این ذکر را همیشه می گفت یا خیر حبیب و محبوب، صلّ علی محمد و آله.

جوانان عزیز ما مردان و زنان پاکدامن و پاک چشم، توجه داشته باشند که این ذکر، ذکر زیبایی است. هر وقت چشم مان به نامحرم افتاد، عکس نامحرم، فیلم نامحرم، خود نامحرم، این ذکر را یاد بگیریم. یا خیر حبیب و محبوب، صلّ علی محمد و آله. یعنی ای خدایی که تو بهترین حبیب و محبوبم هستی، تا وقتی من تو را دارم به دیگران کاری و توجهی ندارم. تا وقتی که تو دوست و محبوب من هستی، این بهترین محبوب، دیگر من به این عشق های دنیایی و لذت های دنیایی توجه ندارم. این ذکر، ذکر زیبایی است.

بارپروردگارا نگاه ما را از حرام بپوشان. آن نگاهی که ما را از تو دور می کند، امام زمان را ناراحت می کند از ما و جوانان ما دور بگردان. توفیق کسب تقوا، مراتب تقوا، فضائل تقوا را روزی ما و خانواده های ما بگردان. اگر تا این لحظه و تا امروز ما را نبخشیده ای و نیامرزیده ای، ببخشای و بیامرز.

خطبه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم (خطبه)

خودم و همه شما برادران عزیز را سفارش می کنم، خواهران و برادران نمازگزار را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و مراقبت.

بررسی ابعاد مراسم تحلیف

اما در هفته ای که گذشت، در مراسم تحلیف در همین شنبه ای که ۱۴ مرداد ماه، بعد از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران، در مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف برگزار شد، مراسم تحلیفی که با حضور مسئولان نظام، با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد و در واقع با تحلیف و سوگند به قرآن کریم رئیس جمهور کشورمان سکان دستگاه اجرا را به دست گرفت.

اما در شرایطی که دشمنان ایران اسلامی، منافقین، مستکبرین عالم مخصوصا در راس آنها رئیس جمهور آمریکا، تلاش های فراوانی کردند برای اینکه این مراسم تحلیف خیلی تضعیف بشود یا کشورهایی که دعوت شده بودند در این مراسم شرکت نکنند اما با توجه به نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نفوذی که امروزه ایران اسلامی مان در بین کشورهای اسلامی و غیراسلامی پیدا کرده ما در این مراسم تحلیف، بیش از ۷۰ کشور را از مسئولانشان و نماینده هایشان، روسای مجلسشان در این مجلس باشکوه با آنها دیدار کردیم.

اما در بین مهمانانی که در این مراسم شرکت کرده بودند نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، خانم فدریکا موگرینی هم حضور داشتند که این نشان دهنده ارتباط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران مخصوصا بعد از برجام است چرا که آمریکایی ها خیلی تلاش کردند که برجام را تضعیف کنند. خیلی تلاش کردند که برجام کمرنگ بشود یا نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان در منطقه و جهان تضعیف بشود اما این مراسم نشان داد که تلاش های آنان چندان تاثیری نداشته است.

تحریم های آنان هم عرض کردم در هفته گذشته، از این به بعد تحریم ها و تهدیدهای آمریکا و مستکبرین غربی بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اثرگذاری اقتصادی یا امنیتی. آنها بیشتر با تحریک تجار با تحریک کشورهای غربی قصد دارند که ایران هراسی کنند و در منطقه ایران را به عنوان یک کشوری که کشورهای منطقه او را قبول ندارند و با او ارتباطی برقرار نمی کنند نشان بدهند، اما تلاش های آنان ناکام بوده، و بیشتر این تحریم ها اگر دقت کنید در طول ماه حداقل یک مرتبه در کنفرانسی در مجلس سنا، نمایندگان، بعضی از احزاب و گروه ها، بعضی از نمایندگان قبلی، بعضی از سیاستمداران قبلی دولت های قبلی آمریکا هر از چندگاهی مباحثی را مطرح می کنند تا موضوع ایران هراسی دائما در جهان و در منطقه جریان داشته باشد.

عرض کردیم که این تهدیدها و تحریم ها دیگر بالاتر از این سختی هایی که تا به حال تحمل کردیم و این رکودی که در بازار است، دیگر از این سخت تر و از این بیشتر نخواهد شد.

اما آن چه که مهم است جهت گیری اصلی دولت مردان عزیز ما و وزرایی است که در روزهای آینده و هفته آینده معرفی می شوند و رای اعتماد می گیرند تا به عنوان وزاری دولت دوازدهم مشغول به خدمت باشند در این نظام مقدس. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه مطرح است به عنوان تنها پرچمدار مبارزه با صهیونیست ها و حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین در منطقه مطرح است، در شرایطی که الحمدلله به برکت حضور پررنگ مردم در صحنه و مراقبت نیروهای امنیتی حالا از عزیزان مان سربازان گمنام امام زمان، سپاهیان عزیز، بسیجیان و ارتشیان عزیز، مرزبانان و نیروهای انتظامی، همه نیروهای مسلح الحمدلله در سایه امنیت در سایه آرامش در زیر سایه ولایت، این مسئولیت مسئولان نظام را دو چندان می کند در یک چنین شرایطی باید تلاش بیشتری بکنند مردم هم توقع دارند همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند که جهت گیری های اصلی دولت دوازدهم باید معیشت مردم، تعامل گسترده با دنیا و ایستادگی در مقابل سلطه طلبان باشد.

مردم از رئیس جمهور منتخبشان در بحث معیشت و اقتصاد مقاومتی توقع دارند که نگاه دولت و نگاه وزاری اقتصادی دولت بیشتر معطوف به بحث اشتغال باشد، رفع مشکلات معیشت مردم باشد، رفع بیکاری باشد، انشاءالله این ۴ سال فرصتی است که مسئولان نظام خودشان را نشان بدهند.

اگرچه این مراسم با حضور شخصیت ها و مسئولین و مهمانان از نظر حضور گسترده مسئولان و پذیرایی که شد، امنیتی که حکمفرما بود در میهن اسلامی مان بی نظیر بود اما حاشیه هایی هم داشت. بعضی از نمایندگان مجلس، عرف دیپلماتیک را رعایت نکردند و باعث شدند که این همایش قدرت و اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی در روز تحلیف تحت الشعاع قرار بگیرد. عکس هایی که انداخته شد که خیلی صلاح نبود همانطوری که ورزشکاران عزیز ما وقتی که به عنوان نماینده های شما مردم در عرصه های بین المللی و مسابقات بین المللی حضور پیدا می کنند و همه توقع دارند مسائل اخلاقی را رعایت بکنند و عرف دیپلماتیک را رعایت بکنند، ما از نمایندگان ملت هم توقع داریم مراقب باشند چرا که امروز دنیا، دنیای شبکه های مجازی است. هر حرکتی پخش می شود و مردم آگاه هستند. پی گیر هستند، هر اتفاقی امروز در دنیا می افتد به ساعت نمی کشد که همه دنیا متوجه می شوند، خب این زیبایی ها را تحت تاثیر قرار داد، لذا توقع داریم انشاءالله مسئولان عزیز ما دقت بیشتری بکنند.

توقع از کابینه دوازدهم

اما رئیس جمهور کشورمان در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزاری پیشنهادی را برای دوازدهمین دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند که مردم توقع دارند که این وزرا، وزاری کارآمد و انقلابی باشند، دلسوز و پی گیر باشند، جوان باشند، اینها مواردی بود که رهبر عزیزمان بیان فرمودند. اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس یک آماری که در کل کشور یک آمار میدانی از مردم سوال کردند که اولویت مسئولان و وزرا را در چه می دانید، این آمار که جنبه علمی دارد و واقعیت جامعه امروز ما را نشان می دهد، نکات مهمی را در خودش جای داده که قابل تامل و توجه است. در پاسخی که مردم دادند جالب است که شما عزیزان هم این سوالات و پاسخ ها را براساس اولویت بندی مورد توجه قرار بدهید و مسئولان نظام هم اولویت خودشان را مخصوصا وزرای محترمی که قوه مجریه به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودند که مهمترین قوه است و فرمان به دست اوست، تمام امکانات به دست قوه مجریه است، لذا مسئولیت وزرا و رئیس جمهور خیلی بیشتر است. براساس اولویت مردم عزیز ما باشند. پاسخ هایی که مردم دادند، من فقط این اولویت ها را فقط می خوانم و نتیجه اش با خود شما و مسئولان عزیز است:

گرانی و تورم، اولین پاسخ مردم به مشکلات کشور گرانی و تورم است. فقر و کمبود امکانات، مسائل و مشکلات اقتصادی. بیعدالتی و تبعیض. اعتیاد، مواد مخدر، کم آبی، یعنی بیشترین پاسخ ها براساس اولویت داده شده، بی سوادی و فقر فرهنگی. کم کاری و مدیریت غلط مسئولان، فساد اقتصادی. نقض قانون و بی قانونی. بالارفتن سن ازدواج و طلاق. تجمل گرایی و کم رنگ شدن ارزش های مذهبی. بدحجابی، تحریم و مذاکرات هسته ای، پارتی بازی، دروغ و دوروئی. مسکن، مشکلات جوانان، آلودگی آب و هوا و محیط زیست، و آخرین نکته، بی توجهی به درخواست های مردم.

اینها براساس اولویت پاسخ مردم بوده که به صورت میانگین از همه کشور، این آمار را خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم از مردم گرفته و نتیجه اش این نکاتی بود که عرض کردیم. لذا توقع زیادی نیست که وزاری محترم وقتی رای اعتماد گرفتند آنچه را که می گویند عمل کنند. واقعا سیاسی کاری نکنند یا سیاست زده نشوند، به احزاب و گروه خاصی توجه نکنند، سعی کنند آن چه که برایشان مهم است مسائل و مشکلات مردم باشد، خط قرمز فتنه را همیشه به عنوان یک خط قرمز همیشگی، کسانی که نظام و مردم و انقلاب را به چالش کشیدند در سال ۸۸ اما امروز با پرروئی تمام بدون اینکه کوچکترین عذرخواهی کنند از مردم و از مقام معظم رهبری، از حواشی که ایجاد کردند آسیب هایی که زدند، کام مردم را تلخ کردند، آن انتخابات سال ۸۸ و آرائی که به دست آمد، تلخ شد به کام مردم، به مرور زمان کانه آن مشکلات و سختی ها فراموش شد، آن آسیب ها فراموش شد، لذا امروز می بینیم که با پرروئی تمام بعضی ها قصد دارند نوید بگیرند، حالا مقام معظم رهبری فرمودند که جای شهید و جلاد بعضا عوض می شود، حالا کسانی که طرفدار آنها هستند در شبکه ها اینطور القاء می کنند که آنها بی گناه و مظلوم هستند و بعضا مقایسه می کنند آنها (فتنه گران در حصر) را با بعضی از علمای مظلوم و به حقی که در منطقه مثل شیخ قاسم عیسی که در حصر است، اینها را با آنها مقایسه می کنند. این یک قیاس مع الفارق است، آنها در مسیر حق و در نظام طاغوت محبوس شدند چون حق گفتند اینها آمدند در مقابل ولایت ایستادند اصلا قیاس مع الفارق است ولی مردم را به مغالطه می اندازند، مردم دچار اشتباه می شوند، سفسطه می کنند، مغالطه می کنند، اما مردم متوجه هستند، عزیزانی که در مسیر انقلاب و نظام هستند، متوجه هستند. وزرای عزیز را هم توقع داریم که فتنه و خط قرمز فتنه برای آنها خط قرمز باشد، چرا که خط قرمز رهبری است، خط قرمز مردم ایران انقلابی اسلامی ما هم هست.

اهم مناسبت های هفته

اهم مناسبت های هفته جاری، دوشنبه ۲۳ مردادماه سالروز پیروزی قهرمانانه حزب الله لبنان، بر ارتش سراپا مسلح رژیم مجعول صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه در سال ۱۳۸۵ شمسی، یا ۲۰۰۶ میلادی که روز مقاومت اسلامی نامگذاری شده است این روز. البته این روز که پیروزی ۳۳ است به جنگ تموز در بین لبنانی ها معروف است، جنگی که با حمایت آمریکایی ها و انگلیس و فرانسه و اردن و عربستان سعودی آغاز شد در یک هفته ابتدای این جنگ، همه آنها می گفتند که دیگر کار حزب الله تمام است، اما بعد از یک هفته نبرد، دیدند که نه تنها کارشان تمام نیست، بلکه اعتراف کردند شکست خوردند خواستند که اعلام آتش بس بکنند، آمریکایی ها مقاومت کردند، هفته دوم و سوم، آمریکایی ها هم تسلیم شدند و دیدند نه، مثل اینکه این حزب الله با ۵ هزار نیرو مصداق کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره است که با این ۵ هزار نفر در مقابل همه مستکبرین ایستادند نهایتا قرارداد ۱۷۰۱ مانند ۵۹۸ شورای امنیت که در سال ۶۸ در جنگ تحمیلی به تصویب رسید، یک چنین قراردادی هم در آن روز سازمان ملل وقتی دید اسرائیل شکست خورده و حزب الله دارد پیشروی می کند، موشک های حیدر کرار هر روز در سرزمین های اشغال روی زمین می آمد و از آنها تلفاتی را می گرفت لذا تسلیم شدند و پذیرفتند قطعنامه را، اسرائیلی ها که هیچ وقت قطعنامه را نمی پذیرند اما این بار شکست و قطعنامه را پذیرفتند و قطعنامه ۱۷۰۱ در شورای امنیت تصویب شد و از سال ۲۰۰۶ تا به امروز آنها جرئت تعدی و حمله به لبنان را نداشتند البته آمریکایی ها بعدا رسما اعلام کردند که هیچ کس پیروز نشده، با این عنوان که به هر حال یک مقدار شکست را جبران کنند، اعلام کردند که هیچ کس پیروز نشده، بلکه در شورای امنیت یک قراردادی به تصویب رسیده اما در واقع صهیونیست ها شکست خوردند در این نبرد و حزب الله پیروز شد. مقام معظم رهبری هم فرمودند این حادثه لبنان درسی به همه مسلمانان داد که ملت های دنیا به چشم خود دیدند و تجربه کردند که راه پیروز شدن و راه نجات جز مقاومت در مقابل زورگویان و متجاوزان و ستمگران نیست. لذا نباید در برابر تحریم ها و تهدیدها یا تهدیدهایی که صرفا ظاهری است فریب بخوریم و هراسی به خودمان راه بدهیم، مقاومت بهترین راه پیروزی است، رمز پیروزی مقاومت است، مقام معظم رهبری هم فرمودند همانطوری که چالش هزینه دارد سازش هم هزینه دارد. آن چه که تا به امروز ما نتیجه گرفتیم، حزب الله لبنان نتیجه گرفته خود انقلاب ما نتیجه گرفته، مقاومت در برابر زورگویان و مستکبران عالم است.

چهارشنبه ۲۵ مرداد مصادف با ۲۳ ذی القعده الحرام، روز زیارت مخصوص آقا علی بن موسی الرضا (ع) از راه دور و نزدیک است، البته مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه، در بحار الانوار می نویسد که بعضی ها قائلند روز ۲۳ ذی القعده سالروز شهادت امام رضا (ع) است، اما در واقع در آخر ماه صفر سالروز شهادت آن حضرت است، اما خواستند توجه شیعیان را به زیارت آن حضرت جلب کنند، لذا ۲۳ ماه ذی القعده را روز زیارت مخصوص آن حضرت قرار دادند همانطوری که ۲۵ ذی القعده، روز دحوالارض، یکی از اعمال این روز زیارت آقا علی بن موسی الرضا است، روز جمعه یکی از اعمال زیارتی در روز جمعه است که هر جمعه می توانیم با زیارت مخصوص آقا امام رضا را زیارت بکنیم یا ماه رجب، ماه زیارت اهل بیت (ع) است. این ایام و این روزها بیشتر برای توجه دادن شیعیان به زیارت معصوم (ع) است.

پنج شنبه ۲۶ مرداد آغاز بازگشت افتخارآفرین اولین گروه از آزادگان ۸ سال دفاع مقدس، مردانی از قبیله غیرت و حماسه، به میهن اسلامی مان در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی است. مقام معظم رهبری در اولین دیدار با این آزادگان فرمودند در همان ایامی که حضرت امام (ره) رحلت فرمودند و مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب از سوی مجلس خبرگان معرفی شده بودند، در اولین دیدار آزادگان ، مقام معظم رهبری فرمودند مساله اسارت طولانی فرزندان این ملت به نوبه خود امتحان دیگری بود که ملت ما با موفقیت آن را به انجام رساند و اسرای ما همانند ملت ایران از خود آزادمردی نشان دادند و سرانجام با موفقیت و سرافرازی به میهن بازگشتند، شما در دوران اسارت شرایط سختی را گذراندید اما در عین حال، با حفظ دین و اعتقادات و دلبستگی خود به اسلام، امام و انقلاب موجب افتخار و آبرومندی ملت خود در برابر دشمن شدید. امروز هم، هم مردم و هم مسئولان نظام، با حفظ دین و اعتقادات خودشان، با روحیه انقلابی، مایه عزت در برابر دشمنان باشند. البته مردم تا به امروز ثابت کردند، این مسئولان هستند که باید مراقب باشند، چه مسئولان در سطح کشور، چه مسئولان استانی و شهرستانی. مسئولان شهر اندیشه، دقت کنند. مسئول، مسئول است، فرقی ندارند. در نظام اسلامی بالا و پایین ندارد، آن چه که مهم است احساس مسئولیت است. همه مسئول هستند، جایگاه ندارد که بگوییم این آقا مسئولیتش رهبری جامعه است، پس این مسئول تر است و این آقا مسئولیت کمتری دارد. نه. همه به اندازه توان خودشان لایکلف الله نفسا الا ماآتاها، براساس این آیه شریفه، هر کسی به اندازه توان خودش مسئولیت دارد، مسئولین عزیز شهر ما هم مسئول هستند، فرقی ندارد چه در شرکت عمران، چه در شورای شهر، شهرداری، ادارات، همه و همه، مسئول و پاسخگوی مردم باید باشند و توجه کنند خطاب مقام معظم رهبری فقط برای آزادگان نیست، آنها هم وظیفه دارند با حفظ دین و اعتقادات و دلبستگی شان به اسلام، امام و انقلاب موجب افتخار و آبروی مردم در برابر دشمن باشند.

دیدار با ساکنین مجتمع امیر کبیر

در هفته ای که گذشت مجتمع مسکونی امیرکبیر که مسکن مهر باشد، در فاز ۵، دیداری داشتیم و مسئولین هم، حضور پررنگی داشتند. این توقع، کمترین توقع مردم است. آنجا هم عرض کردیم که مجتمع مسکونی امیرکبیر در شهر اندیشه است، خارج از اندیشه زندگی نمی کنند، درست است که در یک منطقه ای است که مسکن مهر در یک منطقه ای ساخته شده و یک فاصله ای دارد از اطرافشان، اطرافشان ساخت و سازی نیست، اما در منطقه جغرافیایی شهر اندیشه زندگی می کنند، در حریم شهر اندیشه دارند زندگی می کنند، اینجا دیگر مسئولین نمی توانند بگویند شرکت عمران وظیفه دارد، شهرداری و شورا وظیفه ای ندارند، یا مسئولین امنیتی بگویند آنجا از اندیشه فاصله دارد پس به ما ارتباطی ندارد. نه. اینجا باید همه دست به دست هم بدهند و همه کمک کنند، اداره آب و برق و گاز، مخابرات، شرکت عمران، نیروهای نظامی و انتظامی، شورای شهر و شهردار، همه دست به دست هم بدهند و مایه افتخار بشوند برای مردم ما، مشکلات مردم برطرف بشود و خدای ناکرده باعث دلسرد شدن مردم از نظام نشویم، خداناکرده اختلافی بین مان بیفتد و مردم را فراموش بکنیم. توقع مان این است که مسئولان عزیز، مخصوصا اعضای محترم شورای شهر، که یک خداقوت و خسته نباشید هم باید به شوراهای قبلی بگوییم و تشکر از آنها بکنیم، به اندازه توانشان پی گیر بودند، و شورای منتخب را یک خداقوتی بگوییم که کار را می خواهند شروع کنند در هفته های آینده که چندتا تاریخ را اعلام کردند و بعد هم تکذیب شد، حالا رسما تاریخ دقیقش اعلام خواهد شد، به هر حال در همین یکی دو هفته آینده، اینها سکان خدمت شهر را به دست می گیرند. توجه داشته باشند این نعمتی که خداوند به آنها داده، نعمت خدمت به مردم که آن روایات را من در آن مجتمع خواندم کسی که به مردم خدمت می کند از سعی صفا و مروه ثوابش بیشتر است ۹ هزار سال عبادت است، در آن روایت می گوید که در آن مجموعه مسکونی من خواندم، مسئولان عزیز هم بودند، در روایات چقدر خدمت به مردم و خدمت به خلق مورد توجه قرار گرفته، لذا از این فرصت استفاده بکنید نه به عنوان یک مسئول، بلکه به عنوان کسی که در نظام اسلامی مسئولیت گرفته دلسوزانه پی گیر مشکلات مردم شهر باشید اینطور هم نباشد که یک نفر از اعضای شورا، این دوره هفت نفر در شورای اسلامی شهرمان مشغول به فعالیت هستند، اینطور نباشد که یک نفر فقط فعال باشد، در جلسات حضور پیدا کرده و پی گیر کار مردم باشد و بقیه غافل باشند، نه. همه شورای این شهر هستند و همه متولی هستند، اگر عین هفت نفر دلسوزی کنند و پی گیری کنند، در این ۴ سالی که خداوند توفیق خدمت به ایشان داده، یقینا می توانند مشکلات شهر را به حداقل برسانند.

بارپروردگارا قسمت می دهیم که آقا و مولای ما را به ما برسان. قلب مقدس و نورانی اش را از همه ما راضی و خشنود بگردان. رهبر عزیزمان، نائب امام زمان مان بر توفیقات و تاییدات و صحت و عزتش بیفزای. شر و  مکر دشمنان ما را به خودشان برگردان. توفیق خدمت به مردم و مسئولان ما عنایت بگردان. مدافعان حرم و رزمندگان اسلام، پاسداران، نیروهای نظامی و انتظامی، ارتشیان ما، مرزبانان ما، بر توفیقات و نصرت و پیروزی شان بیفزای. موفق و پیروزشان بدار. وهابیت و تکفیری ها و آل سعود، خبر هلاکت و نابودی شان را به ما برسان. حجاج بیت الله الحرام با حجی مقبول و سعی ای مشکور به اوطان شان، به آغوش خانواده هایشان بازگردان.

34 (1) 34 (2) 34 (9) 34 (11) 34 (13) 34 (16) 34 (20) 34 (21) 34 (22) 34 (25)

Google+Yahoo MailWhatsAppLineOutlook.comاشتراک گذاری

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ.