نمازجمعه مورخه ۱۰ آذر شهر اندیشه

نمازجمعه مورخه ۱۰ آذر شهر اندیشه

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه اول

خودم و همه شما نمازگزاران بزرگوار را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و خداترسی و فرمانبرداری از خداوند متعال در نیات و اعمال و گفتار و کردار. در همه لحظات در هر لحظه از این عمری که می گذرد به یاد خداوند باشیم غافل نباشیم در کلام مان و در گفتارمان و در نشست وبرخاست مان همیشه خدا را در نظر داشته باشیم.

ویژگی متقین در نگاه

وجود نازنین مولی الموحدین امام المتقین امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) در خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه وقتی که ویژگی ها و خصوصیات و صفات اهل تقوا را بیان می فرمایند خطاب به همام می فرمایند فالمتقون هم اهل الفضائل. اهل تقوا دارای ویژگی های خاصی هستند منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع و غضّوا ابصارهم عمّا حرم الله علیهم. در چهارمین ویژگی هستیم غضّ بصر دارند نگاهشان را کوتاه می کنند ناقص می کنند در مواجهه با حرام، در مواجهه با محذورات در مواجهه آن چه که  نگاه کردن به آن و نظر به آن نافرمانی خداوند متعال است اهل تقوا از حرام چشم پوشی می کنند یک معنای عام غضّ بصر چشم پوشی از حرام و آن چه که نافرمانی خداوند متعال است فرقی ندارد حالا در گفتار باشد در نگاه باشد یا در اعمال. حتی نیات اهل تقوا نیاتی است که مورد رضای الهی است.

هفته گذشته عرض کردیم اهل تقوا هیچ وقت یکجانبه  نگاه نمی کنند به نافرمانی ها. همیشه عبرت می گیرند همه جوانب امر و نهی الهی را مورد توجه قرار میدهند شاید نگاه نکردن به حرام ما را از لذت زودگذر محروم بکند اما اگر به همه جوانب نگاه توجه بکنیم انگیزه مان در ترک نگاه و غض بصر بیشتر می شود وقتی بدانیم که نگاه کردن یک لحظه  نگاه کردن شاید باعث گرفتاری ما بشود فتنه ای را در درون ما به  وجود بیاورد ما را منحرف بکند ایمان مان را تضعیف بکند حال عبادت را از ما بگیرد امام زمان مان را از ما ناراضی بکند خداوند را از ما ناراضی بکند غضب و خشم الهی را در پی داشته باشد این ویژگی اهل تقوا را از ما بگیرد که غض بصر دارند. وقتی این طوری نگاه می کنیم وقتی که عبرت می گیریم وقتی همه جانبه نگاه می کنیم به فرامین الهی آن وقت انگیزه مان در انجام و ترک بیشتر می شود

در کلمات قصار نهج البلاغه است ۳۶۷ کلمه قصار می فرماید انما ینظر المومن الی الدنیا بعین الاعتبار. ادبیات عرب انما را برای حصر یک موضوعی می آورند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اینکه اراده خداوند است که هر گونه رجس و پلیدی و گمراهی را از شما اهل بیت دور بکند. این انما از ادات حصر در ادبیات عرب است. امیرالمومنین هم می فرمایند انما المومن یعنی غیر از این نیست محصور می کند اهل ایمان را به اینکه اهل ایمان و تقوا کسانی هستند که نگاهشان در دنیا نگاه همراه با عبرت و همه جانبه و عاقبت سنجی است هر چیزی را نگاه می کنند همه جانبه نگاه می کنند یک جانبه نگاه نمی کنند به دنبال لذت زودگذر نیستند بلکه عواقبش را هم می سنجند و غض بصر پیدا می کنند. در بخش آثار نگاه بی توجهی به فرامین الهی و نافرمانی الهی که روایتی است از امام صادق (ع) در تحف العقول به یکی از اصحاب خودش یاران خودش آن حضرت عبدالله جندب یکی از یاران و اصحاب امام صادق (ع) است مورد وثوق اهل بیت هم هست مورد تایید اهل بیت هم هست، با آن ثمره بن جندب فرق دارد که در عصر پیامبر اسلام مورد لعن قرار گرفت اما این عبدالله بن جندب از یاران اهل بیت است مورد وثوق است و مورد اطمینان است لذا امام صادق (ع) که از علمای بزرگ شیعه هم بوده، او را نصیحت می کند که یابن جندب ای پسر جندب ان عیسی بن مریم قال لاصحابه که عیسی بن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام به اصحاب و یارانش این گونه مورد خطاب قرار می داد و می گفت ایاکم و النظره. النظره مثل جلسه، یعنی یک بار حتی نگاه کردن به نامحرم به حرام، ایاکم والنظره. برحذر باشید حتی از یک نگاه، یعنی می خواهد بگوید حتی با یک نگاه می توانیم منحرف بشویم ایمان مان متزلزل بشود. ایاکم والنظره حتی یک نگاه هم بپرهیز. مراقبت کن حالا چه بسا که ما نگاه هایی بسیار داریم این روایت می فرماید حتی یک نگاه را مدیریت کنید. اهل تقوا مدیریت می کنند و نگاهشان را مراقب هستند. فانها تضرع فی القلب شهوه و کفی بحال صاحبها فتنه. همین یک نگاه کافی است برای صاحب نگاه که او را گرفتارش بکند در ایمانش اثرگذار باشد در تقوایش اثرگذار باشد در حال عبادتش در زیارتش اثرگذار باشد حتی یک نگاه هم می تواند اثرگذار باشد شایدما اگر حال عبادت نداریم حال نماز جمعه نداریم حال جماعت نداریم حال مجلس عزا نداریم چه بسا حال مصیبت نداریم چه بسا به خاطر همین نگاه ها باشد که اینها اثرگذار است. حتی یک نگاه هم می گوید مثل بذری می ماند که در درون خاک آن بذر وقتی که انداخته می شود رشد می کند در درون خاک، یک نگاه هم در دل ها ممکن است بذر شهوت را در دلت بکاری و نتیجه اش غفلت باشد. برداشتش غفلت باشد.

در روایت دیگر ایاکم والنظره الی المحذورات. اینجا دیگر نظْره نیست نظَره است. اینجا هم می گوید بپرهیزید از نگاه کردن به محذورات یعنی از چیزهایی که منع شدید از نگاه کردن به آنها، حالا عکس باشد تصویر باشد فیلم باشد زنده باشد در سطح جامعه باشد خانواده باشد نامحرمانی باشد که نزدیکان من هستند اقوام من هستند غریبه هستند همسایه ها باشند هر کس می خواهد باشد. محذورات آنچه که ما از آن دور شدیم مخصوصا در این ایامی که به هر حال این شبکه های اجتماعی و این برنامه های ماهواره ای که ممکن است بعضی از عزیزان در منزلشان ماهواره داشته باشند شاید کانال هایی را هم استفاده کنند که مشکلی نداشته باشد اما در بعضی از مواقع برخی تبلیغات بعضی از فیلم ها برنامه هایی که شاید واقعا سهم نباشد اما در شما شاید اثر گذاری اش کمتر باشد در جوانان شما در خانواده شما در دختران شما نوجوانان شما کسانی که ازدواج هم نکردند آیا تضمینی است که اثرگذار نباشد. بپرهیزید اینجا می فرماید ایاکم والنظره الی المحذورات فانها بذر الشهوات و نبات الفسق. آنجا بذر دانه را می گوید اینجا نهال و درخت را می گوید. می فرماید نهال  گناه و فسق و خروج از فرمان الهی را در زمین خودت یا زمین دل جوانت کاشتی و غرس کردی. یا بذر شهوت را کانه در دل خودت قرار دادی اگر تو توجهی نکردی و نگاه کردی.

حالا یکی از آن راهکارها بحث پوشش بود بحث حجاب بود هم عرض کردیم در نسبت به مردان آقایان و هم خانم ها باید توجه داشته باشند نگاه خودشان را مدیریت کنند اما روایت جالبی از آقا امیرالمومنین (ع) دیدم که هم در من لایحضر و هم در وسائل الشیعه این روایت از امیرالمومنین نقل شده مربوط به امام زمان است همین زمانی که ما هستیم بین غیبت کبری و غیبت در آخر الزمان است. این روایت مربوط به این عصر ماست. امیر المومنین می فرمایند همان حضرتی که انا بطرق السماء اعلم بطرق الارض. من راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می دانم. می فرماید یظهر فی آخرالزمان و هو شرّ الازمنه. می گوید بدترین زمان ها آخرالزمان است که متاسفانه ما در این آخرالزمان هستیم البته از آن طرف کسانی که در آخرالزمان نیستند و نبودند از محبت اهل بیت (ع) هم محروم بودند. این هم هست. درست است که شرّ الازمنه است برای کسانی که مراقبت نکنند اما برای کسانی که از فرصت ها استفاده کنند محبت اهل بیت در دلهایشان باشد مایه نجات است مایه سعادت است.

می فرمایند در آن شرّ الازمنه نسوه متبرجات کاشفات. زنانی که هم پوشیده هستند هم عریان هستند در حالی که خودشان را پوشاندند جلوه گری هم می کنند. پوشاننده عریان چه معنایی میدهد یا پوشیده هستند یا عریان؟ اما امیرالمومنین می فرماید در آخر الزمان زنان پوشیده عریان هستند. یعنی در حالی که خودشان را پوشاندند عریان هم هستند که الان مصداقش را هم شما می بینید و هم ما می بینیم و تازه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم. باز حالا یک پوشش ناقصی هست که بخواهیم بگوییم همین مصداق همین روایت است که پوشیده عریان هستند. بعد می فرمایند عاریات من الدین اینها کسانی هستند که از دین خارج هستند چون دین به اینها دستور داده که پوششان پوشش دینی باشد اما اینها پوشش دینی ندارند خودشان را عریان می کنند در برابر نامحرم. داخلات فی الفتن. اینها در فتنه های آخرالزمان داخل هستند و هم خودشان گرفتار هستند و هم دیگران را گرفتار می کنند. مائلات الی الشهوات و مسرعات الی اللذات. اینها به دنبال لذت های زودگذر خودشان هستند اینها به دنبال تبرّج هستند این بحث تبرّج یعنی برج شدن، خودشان را نشان دادند. همین آرایش هایی که  متاسفانه با حالت آرایش می آیند این متبرّج بحث زیور و آرایش زنان است. بعد می فرماید مستحلات للمحرمات، اینها حرام خدا را حلال می شمرند نشان دادن بدن به نامحرم حرام است اینها می گویند نه. حلال است. نشان می دهند. موهای خودشان را بدن خودشان را جوارح خودشان را نشان می دهند. بدنشان پوشیده است اما به گونه ای پوشاندند کانه عریان است. حالا این لباس هایی که می پوشند دیگر همه شما عزیزان نیاز به بازکردن نیست، انتها و نتیجه اش خیلی دردناک است فی جهنّم خالدات. اینها در جهنم برای ابد در آتش هستند. این خیلی روایت عجیبی است. ما ابد را برای محبین اهل بیت نمی دانیم اما امیرالمومنین (ع) می فرمایند بالصراحت می فرمایند فی جهنم خالدات. یعنی برای همیشه این زنانی که در آخرالزمان خودشان را زینت می کنند در معرض نامحرم قرار می دهند و عریان هستند بی توجه هستند به واجبات و محرمات حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می شمرند فی جهنم خالدات. در آتش جهنم گرفتار هستند.

در نامه ۳۱ نهج البلاغه هم آقاامیرالمومنین (ع) آنجایی که سفارش می کند به آقا امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند حسن جان در سفارش به بانوان به محارم خودت آنها را پوشیده بدار. چرا که اگر می خواهی آنها از فتنه به دور باشند سعی بکن که حجاب آنها کامل باشد پوشش آنها کامل باشد اقاامیرالمومنین (ع) می فرمایند سیره عملی زندگی امیرالمومنین (ع) به عنوان یک محب و عاشق امیرالمومنین که در ایام محرم در شب های قدر خیلی از این خواهران خیلی از این آقایانی که همسرانشان بی توجه هستند به حجاب و پوشش توجه داشته باشند ما محب و عاشق هستیم. سیره عملی زندگی امیرالمومنین وسفارش آن حضرت به فرزندانشان و اهل بیتشان و شما شیعیان مراقبت در پوشش است. می فرمایند هر چقدر اینها در پوشش باشند از فتنه ها بدور هستند هر چقدر اینها از نامحرم دور باشند گرفتاری شان کمتر است نافرمانی شان کمتر است بدحجابی شان کمتر است لذا تا آنجایی که امکان دارد باید خواهران ما سعی کنند حجاب خودشان را حفظ کنند خیلی به این شبهات توجه نکنند دلسرد نشوند محکم بایستند خودشان و خانواده های خودشان را به حجاب دعوت کنند تا از این طرف هم اگر بخواهیم همه جانبه نگاه کنیم به بحث حجاب و پوشش و غضّ بصر، پوشش آنها کمک می کند در غضّ بصر آقایان و متقابلاً دو طرفه است.

توجه بکنیم بحث حجاب را جدی بگیریم من بارها عرض کردم بحث حجاب بحثی ریشه ای است اول باید از ادارات خودمان شروع کنیم مسئولان باید توجه کنند اینکه امیرالمومنین (ع) می فرمایند مردم این قدر که به دین حاکمان خودشان هستند به دین پدر و مادرهای خودشان هستند حقیقتی است مسئولان کشوری مسئولان دولتی باید فردا پاسخگو باشنداگردر این دنیا هم پاسخگو نیستند اگر از ضعف نمایندگان مجلس سوء استفاده می کنند اگر از ضعف بازرسی ها سوءاستفاده می کنند اگر از ضعف حراست ها سوءاستفاده می کنند اگر به فرامین رهبری بی توجه هستند بدانند اینها همه از باب اتمام حجت است و فردای قیامت که پاسخگو باید باشندبه هر حال اینها باید پاسخگوی اعمال و رفتارشان باشند شخصی هم نیست اجتماعی است پاسخگوی انحراف یک امت باید باشند. انشاءالله که خداوند متعال توفیق غضّ بصر دوری از حرام و نافرمانی را روزی همه ما و خانواده های ما بگرداند. به زنان ما حجاب و عفت و به مردان ما غیرت و نجابت عنایت بگرداند.

بارپروردگارا آن تقوایی که ما را به تو نزدیک می کند و از شیطان و نفس دور می کند روزی ما و جوانان ما بگردان. یک لحظه ما را به این نفس غافل وامگذار. توفیق غضّ بصر روزی ما و خانواده های ما بگردان. هرچه خوبی و ثواب است به ما بده و هر چه بدی نافرمانی است از ما و خانواده ها و جوانان مان دور بگردان. توفیق نمازهای اول وقت توفیق اقامه نماز جمعه را در روزهای جمعه به عنوان ثواب حج بر امت پیغمبر روزی ما و خانواده های ما بگردان.

خطبه دوم

خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزار را در روز جمعه سفارش می کنم به فرمانبرداری از خداوند متعال و تقوای الهی.

میلاد پیامبر اعظم ص به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت

با توجه به اینکه امروز بنا بر روایت اهل سنت ۱۲ ربیع الاول سالروز ولادت مسعود نبی مکرم اسلام اشرف انبیاء اعظم انبیاء خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) است، و آغاز هفته وحدت نامگذاری شده و بعضی از دشمنان خارجی و متاسفانه بعضی از فتنه گران و منافقان داخلی حالا بگوییم یا جاهلان این هفته را با عنوان هفته برائت می خواهند در برابر حضرت امام که این هفته را هفته وحدت نامگذاری کرد یک عده ای هم به هر حال در جبهه دشمنان ما هستند اگرچه به ظاهر در لباس ما هستند اما در جبهه آنها هستند این را می توانیم از کلامشان از عملکردشان متوجه بشویم.

رهبر عزیز و فرزانه انقلاب مان در اجلاس محبان اهل بیت که در برابر تکفیری ها هفته گذشته برگزار شد درمیهن اسلامی مان فرمودند محبت نسبت به اهل بیت هم می تواند عامل وحدت باشد همانطور که قبله واحد پیامبر واحد عامل وحدت ما و مسلمانان جهان است محبت نسبت به اهل بیت (ع) نه از باب مودت از باب محبت نه از باب ولایت از باب محبت می تواند عامل وحدت باشد. بعد فرمودند امروز دشمنان اسلام توانسته اند با ایجاد جنگ و اختلاف در بین خود مسلمین آنها را فشل کنند. در سوره انفال آیه ۴۶ خداوند امر به اطاعت از خودش و رسول خودش را بیان می فرماید. اطیعوالله و اطیعوالرسول ولاتنازعوا. در ابتدا می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اینجا دیگر اولی الامر را نمی آورد. یعنی ممکن است امت بعد از پیامبر در اولی الامر به اختلاف بربخورند لذا می فرمایند اطیعوا الله و اطیعوا الله ولی در اولی الامر ولاتنازعوا. با همدیگر نزاع نکنید اختلاف بین تان نیفتد. لذا در خطبه ۱۶ نهج البلاغه وجود نازنین آقاامیرالمومنین (ع) وقتی به خلافت می رسند برای اینکه اختلافی پیش نیاید در طول این ۲۵ سال پشت سر هر سه خلیفه نماز را به جماعت اقامه کرد پشت سر این سه خلیفه نماز خواندند برای اینکه امر الهی را اطاعت کرده باشند اطیعوا الله خداوند می فرماید واطیعوا الرسول ولاتنازعوا. یک مورد هم سراغ نداریم که امیرالمومنین اختلافی انداخته باشد آشکارا شمشیری کشیده باشد شکافی در بین امت اسلامی بخواهد بیندازد لذا در آن موقعیت حساس هم آن حضرت وحدت را حفظ کردند و نزاع نکردند. چون نتیجه نزاع خداوند می فرمایند ولاتنازعوا فتفشلوا، فشل شدن، ابهت نظام اسلامی شکسته شدن را در پی دارد اگر نزاع و اختلافی بین امت اسلامی پیش بیاید نتیجه فتبشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. خداوند با صابرین است. لذا رهبر عزیزمان فرمودند که این اختلاف آنها را فشل می کند مشغول به خود می کند و دشمنان آن ها را در حاشیه امن نگاه می دارد. اگر نزاعی در بین امت اسلامی به وجود بیاید.

در منطقه غرب آسیا رژیم غاصب صهیونیسم در امنیت به سر ببرد ولی مسلمان ها به جان هم بیفتند این بمب هایی که امروز بر سر مردم مظلوم و بیگناه یمن ریخته می شود اینها باید بر سر صهیونیسم ها ریخته می شد. بر سر دشمنان اسلام ریخته می شد بر سر کفار ریخته می شد. این واقعیتی است که امروز وجود دارد. واقعا حق همین است و این کار، کار دشمنان اسلام است. کار آمریکاست کار صهیونیسم بین المللی است با کمال تاسف باید قبول کنیم چرا که اسرائیل است برای اینکه ما را غافل بکند از خونریزی های اسرائیل غاصب در منطقه. امروز ببینید چنان داعش و یمن و افغانستان مشکلات لبنان مشکلات سوریه مشکلات اقلیم کردستان چنان مردم منطقه را به خودش مشغول کرده که  دیگر هیچ کسی یادی از مردم مظلوم فلسطین نمی کند. دیگر اسرائیل را فراموش کردیم. خب این کار اسرائیلی هاست برای اینکه فکر جهان اسلام را منحرف کند به سمت دیگری.

با کمال تاسف باید قبول کنیم در درون خود دولت های اسلامی کسانی هستند که همان کاری را که آمریکا و صهیونیسم می خواهد انجام می دهند. امروز دیگر نیازی نیست آمریکایی ها بیایند یمن را بمباران بکنند. اگرچه اطلاع دقیقی داریم خیلی از خلبان هایی که سوار بر هواپیماهای عربستان می شوند اسرائیلی هستند از کشور یک مسلمان هواپیما بلند می شود با خلبان های اسرائیلی می آید و یک مسلمان مظلوم را بمباران می کند. مخارجش را عهده دار می شوند مقدماتش را فراهم می کنند ابزار آنها می شوند برای چه؟ برای جراحت وارد کردن بر پیکر امت اسلامی. در یک چنین شرایطی اتحاد امت اسلامی اوجب واجبات است باید دور هم جمع بشویم. در این پیروزی غرور آفرین و عزت آفرین جبهه مقاومت ما می توانیم این را یک الگویی برای جهان اسلام قرار بدهیم. خیلی از آنهایی که آمدند حالا افغانستانی ها یا کسانی که اهل سوریه بودند یا حتی خود عراق، آنها که شیعه نبودند، خیلی هایشان اهل سنت بودند اما آمدند به عنوان مدافع حرم، جنگیدند و شهید شدند. این می تواند یک الگو باشد برای منطقه برای جهان اسلام همان طوری که ما با اتحاد و همدلی دست به دست هم دادیم و محبت اهل بیت و دفاع از حریم اهل بیت را به عنوان مدافعان حرم در جبهه مقاومت رزمندگانی از افغانستان پاکستان عراق ایران سوریه لبنان همه دور هم جمع شدند به عنوان امت واحد در برابر تکفیری ها، این می تواند به عنوان یک الگو باشد در منطقه. محور محبت اهل بیت (ع) است. هفته وحدت را پشت سر می گذاریم. این وحدت باید هم در خارج از منطقه و هم در داخل کشور، این وحدت حکمفرما باشد.

وحدت مردم و مسئولین

الناس علی دین ملوکهم حقیقتی است وقتی یک مسئولی در این نظام می آید مسکن مهر را سیاسی می کند حالا کاری نداریم به این که بحث مسکن مهر به چه شکل بوده به چه شکل به اتمام رسیده ناقص ماند آن یک بحث دیگری است، آمار رسمی که خودشان دادند دو نفر بیشتر کشته نشدند در مسکن مهر اما چطور سیاسی اش کردند. خب وقتی الناس علی دین ملوکهم. مردم می بینند یک مسئول سیاسی می آید مسکن مهر را سیاسی می کند نقطه مقابلش هم مردم یاد می گیرند همان مسئول سیاسی می رود با کفش در چادرها می آیند سیاسی اش می کنند دوباره می گویند بله. این آقا با کفش رفته وارد چادر شده. خب دو طرف باید باشد. وقتی بحث وحدت پیش می آید اول باید مسئولین این وحدت را ایجاد کنند. اول باید مسئولین بالا این وحدت را ایجاد کند تا مسئولین پایین تر مسئولین بالا را الگوی خودشان قرار بدهند وقتی که آن مسئول بالادستی عملا بی توجهی می کند به فرامین مقام معظم رهبری مسئول پایین دستی در سطح استان و شهرستان به امام جمعه آن منطقه بی توجهی می کند. خب طبیعی است. الناس علی دین ملوکهم. بعد نقطه مقابلش، بالاخره د ر این مملکت همه با هم داریم زندگی می کنیم. هیچ مسئولی نمی تواند ادعا بکند که همه مردم مرید پر و پا قرص من هستند و نقطه مقابل هیچ مریدی ندارد. مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند دو قطبی نکنید جامعه را دو دسته نکنید مردم را. همه با هم باشیم. موضوعات را سیاسی نکنیم اگر هم نقدی است خیرخواهانه با حسن نیت این نقدها را هم داشته باشیم چه اشکالی دارد. در داخل عزیزان نیاز به وحدت داریم عامل شکست ما فقط می تواند تفرقه و جدایی در داخل باشد. والا ما در طول این ۳۹ سالی که از انقلاب می گذرد یک دل و همصدا در برابر همه دنیا ایستادیم.

بررسی برخی آمارهای اقتصادی

مسئولین باید توجه کنند آمارهایی که داده می شود روی کاغذ خیلی زیبا بیان می شود اما می بینیم در جامعه این آمارها محسوس و ملموس نیست. نرخ تورم را می بینیم بلکه تک رقمی شده اما در عمل می بینیم هر سه ماه یعنی در یک زمانی عید به عید افزایش پیدا می کرد اما الان هر سه ماهی افزایش قیمت هست. آقا پیش من آمده سال گذشته رفتم برای برق منزل یک فیشی صادر شده. کاری پیش آمد سه ماه رفتم دیدم دوباره یک مبلغی اضافه شده. این بخشنامه جدید است. دوباره به بحث عاشورا و اربعین خوردیم و فرصت نکردم، دوباره این دفعه رفتم برای سومین بار دیدم دوباره یک نرخ دیگری اضافه شده. چند مرتبه. سه  مرتبه این نرخ افزایش پیدا کرده در بحث فیش برق فقط. بعضی موردها هست که شاید هزاربرابر افزایش پیدا کرده یک فیش کنترل برقی که صدهزار تومان بوده شده دو میلیون تومان یعنی ۲۰ برابر. بودجه عمرانی وقتی اعلام می شود ۲۵ هزار میلیارد تومان خب تا شهریور که خود بانک مرکزی اعلام کرد ۳ هزار میلیارد تومان محقق شده چطور شما در عرض دو ماه می خواهید ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی می خواهید تزریق بکنید. آمار و ارقام دادن فقط که مهم نیست. بحث فقر، امارهایی که خودشان دادند ۱۲ میلیون نفر در کشور ما زیر خط فقر هستند این فاجعه است. رئیس محترم سازمان امور اجتماعی کشور این آمار را داده. ۱۲ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند. یعنی ۱۲ میلیون خانواده. در بحث مسکن ۱۹ میلیون نفر مشکل دارند در این کشور. یعنی ۱۹ میلیون خانواده. خب این مشکلات را چه کسی باید برطرف بکند. هنوز در بحث معیشت مشکل داریم بیکاری مشکل داریم صد روز قبل از این در مجلس قسم خوردید که ۹۰۰ هزار شغل در سال ایجاد می کنید ۹  هزار تایش ایجاد شد؟ تمام شد، فرصتی نیست. مسئولان باید در عین وحدت و همدلی تمام توان خودشان را به جای نزاع و اختلاف بگذارند برای رفع مشکلات مردم. اینها را مردم می بینند برای مردم محسوس است . مقام معظم رهبری هم بارها تاکید فرمودند تنها راه هم همدلی و یکدستی و صمیمیت، کار، وفاق ملی، تقویت اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بارها فرمودند قطع وابستگی به دنیا خیلی از کالاهایی که وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت، این دو تا وزارتخانه، نماینده محترم مجلس می فرمودند که بعضی از اینها باید با همدیگر هماهنگ باشند مجوز واردات میوه باید وزارت بازرگانی صادر بکند آن وقت وزارت کشاورزی هم کشاوران ما باید بگویند بله، برنج که شما دارید وارد می کنید این می زند در سر برنج داخلی. کشاورز ضعیف می شود کشاورز رها می کند امیدش را از دست می دهد دیگر انگیزه ای برای کشت برنج ندارد در داخل. وقتی وزارت صنعت و معدن واردات برنج را اعلام می کند و نرخ ها کاهش پیدا می کند.

در بحث میوه و تره بار کشاورزان مان زحمت بکشند بحث کشاورزی و بعد از آن طرف وزارت صنعت و معدن می آید یک مجوز وارادت می دهد همه چیز به هم می ریزد. اینها باید با هم هماهنگ و همراه باشند. دقت کنند. این مردم عزیز و انقلابی خدای ناکرده بحث توهین هم نداریم اینها نقدهایی هست که خیرخواهانه از مسئولین عزیزمان می خواهیم درست است که زحمت می کشند و درست است که پی گیر هستند اما باید این اختلافات را کنار بگذارند. خود رئیس جمهور محترم مان چند نکته را اعتراف کردند در بحث زلزله خودشان بیان فرمودند ما نتوانستیم آن طور که باید به زلزله زده ها رسیدگی بکنیم. الان هم دیر نشده هنوز. بحث مسکن را پی گیری بکنید امید بدهید واقعا پای کار باشید. این نعمت انقلاب نعمت حاکمیت نعمت تسلط بر امور را خداوند به دست شما سپرده لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر قدردان این دولت و حکومت و ولایت نباشیم خدا دوباره از ما می گیرد.

در بحث حذف یارانه ثروتمندان دولت ناکارآمد عمل کرد خود رئیس جمهور محترم اعتراف کردند خب این را باید پی گیری کنند اگر واقعا نیاز است که حذف بشود واقعا بیاید در مسیر تولید قرار بگیرد که تولید باعث می شود اقتصاد مقاومتی تقویت بشود خب این کار را انجام بدهند. در بحث افزایش نرخ ارز، در بحث مقابله آمریکا با برجام، چرا نباید مطالعه دقیقی انجام بشود در بحث گران شدن نرخ نان که بعد جلویش را بگیرید و بعد بگویید ما مطالعه کافی انجام ندادیم. چرا؟ اینها آسیب هایی است که شما وقتی اعلام می کنید نرخ نان افزایش پیدا کرد یک موج تورم در جامعه می افتد حالا شما باز هم برگردانید تورم ایجاد شد. آن موج هست. اینها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. انشاءالله مردم عزیز ما هم در بحث اقتصاد مقاومتی همکاری کنند در فصل سرما قرار داریم خیلی ها بحث استفاده بهینه از سوخت را بحث مصرف گاز را دقت کنند طوری نباشد که پنجره را باز کنیم برای اینکه حرارت منزل را مدیریت کنیم نه. مقداری کاهش بدهیم مصرف را. بحث اقتصاد مقاومتی یک قسمتش به ما بر می گردد. بحث استفاده بهینه از سوخت از برق از آب از بنزین اینها در اقتصاد مقاومتی کمک می کند. انشاءالله مسئولین عزیز و محترم کشور ما سعی و تلاش و کوشش کنند اختلافات را به حداقل برسانند تا مشکلات مردم عزیز ما حل بشود.

اهم مناسب ها

اما اهم مناسبت ها را به سرعت عرض بکنم. امروز را عرض کردیم آغاز هفته وحدت جمعه ۱۰ آذرماه ۱۲ ربیع الاول سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس در سال ۱۳۱۶ روز مجلس هم امروز نامگذاری شده که ما این روز را به همه نمایندگان محترم مجلس تبریک عرض می کنیم. حضرت امام (رض) فرمودند مجلس باید نسبت به رفع گرفتاری های مردم انقلابی عمل کند. انقلابی وارد عمل بشود مجلس. ما نیاز به مجلس قوی داریم سالروز شهادت سیدحسن مدرس هم هست خداوند با اجداد طاهرینش او را محشور بگرداند. ما نیاز به مدرس ها داریم در مجلس شورای اسلامی.

حضرت امام فرمودند تنها کسی که در برابر رضاخان ایستاد مدرس بود. اینکه مجلس در راس امور است یعنی اگر مجلس درست عمل بکند می تواند در همه امور ورود پیدا بکند و نظارت کند دخالت کند خدای ناکرده نمایندگان عزیز مجلس ما بحث های ضروری را کنار نگذارند به مباحث اختلاف افکن بپردازند. مواضعش را نسبت به آمریکا و نسبت به دشمنان انقلاب اسلامی موضع متحدی باشد. در بحث پیروزی مقاومت همه با همن یکدل و یکصداها همه نمایندگان باید دستشان واحد باشد زبانشان زبان واحد باشد.

یکی از علل مشکلاتی که در کشور ما هست امروز همه هم معترف هستند ضعف مدیریت بازرسی و نظارت است. در کشور ما نظارت ضعیف است. بازرسی ضعیف است. یکی از آن ناظرین نمایندگان محترم مجلس هستند. شما می توانید ورود پیدا کنید نظارت کنید هر جا که احساس می کنید واقعا نیاز به نظارت است نظارت بکنید نه اینکه سریع سیاسی کنید تا می گوییم دولت باید نظارت بشود زود می گویند پس از دستگاه رهبری هم نظارت بگیرید صدا و سیما هم نظارت بشود. اینها بودجه ای ندارند شما به ایشان بودجه می دهید. چه نظارتی. سیاسی نکنید موضوعات را. آنچه که در قانون اساسی وارد شده این است که یکی از مسئولیت های  نمایندگان محترم مجلس نظارت دقیق و محکم بر دولتمردان است. اگر این نظارت ها دقیق بود دیگر این اختلاس ها و مشکلات را نداشتیم. این نشان می دهد که نمایندگان ما درست به وظیفه شان عمل نکردند. نمایندگان مجلس بازرسی کل کشور که رهبر عزیزمان در دیدار قوه قضائیه رئیس و معاونین قوه قضائیه فرمودند شما چرا بازرسی کل کشور را قوی نمی کنید هم در دستگاه قضا بازرسی کل کشور وارد عمل بشود و هم نمایندگان محترم مجلس وارد عمل بشوند. در همین بحث زلزله که اتفاق افتاد شما چه کردید؟ فقط عکس هایتان را انداختید یک عده ای به دنبال شهرت بودند عکس هایشان را گرفتند و آمدند تمام. الان نباید وارد صحنه بشوید و نظارت بکنید. اگر دولت خودش معتقد است ما کوتاهی کردیم برخورد بشود. وزرایی که لازم است استیضاح بشوند این توقع مردم انقلابی ایران است. اگر شما کوتاهی کنید آن روزی می آید که مردم وزرا را استیضاح کنند.

در زمانی که مرحوم مدرس در مجلس بود آن زمان روس ها، انگلیسی ها، ایران را اشغال کرده بودند. حضرت  امام (رض) در صحیفه می فرمایند در آن روز اینها یک مصوبه ای از دولت وقت می خواستند. تهدید کردند که اگر مجلس این مصوبه را تصویب نکند ما می آییم تهران. تهران را اشغال می کنیم. جالب است یکی از مورخین آمریکایی می نویسد نمی شناسد سیدحسن مدرس را. می گوید تنها نماینده ای که پشت تریبون آمد با دست های لرزان، یک روحانی، با دست لرزان آمد پشت تریبون و اعلام کرد اگر قرار باشد که نابود باشیم چرا با دست خودمان نابود بشویم. بقیه نماینده ها هم انرژی گرفتند و مصوبه را رد کردند و آنها هم هیچ غلطی نتوانستند بکنند. یک نماینده مجلس می تواند خیلی قدرتمند باشد می تواند یک جامعه را به هر حال فرهنگش را بحث اقتصادش را در بحث سیاسی تحت تاثیر قرار بدهد یک نماینده شجاع حالا آن زمان یک مدرس بود ما امروز افتخار این را داریم که خیالمان راحت است که مدرس ها در مجلس هست. اینها منتخبینی هستند که شورای نگهبان ایشان را تایید کرده. امیدواریم که نمایندگان محترم مجلس موفق باشند موید باشند به وظیفه انقلابی شان عمل بکنند. البته خیلی از نمایندگان عزیز هم پی گیر هستند و تلاش و کوشش می کنند که امروز مردم هم به خوبی آنها را می شناسند. امیدواریم با همدلی و وحدت مشکلات مردم ما به زودی حل بشود. بحث بیکاری حل بشود. این رکود بازار مشکل جوانان ما بحث فقر انقلاب کردیم برطرف بشود حل بشود ان‌شاءالله.

اما دوشنبه ۱۳ آذر روز بیمه نامگذاری شده شاید بیش از یک سال است که بنده دنبال دفتر نمایندگی هستم در این شهر، با توجه به اینکه بازنشستگان زیادی را ما در این شهر داریم شاید باورتان نشود یک سال دوندگی کردیم موافقت را از بالا گرفتیم اما بعضی از عزیزان در داخل شهرستان شاید کارشکنی می کنند تا دفتر داخل شهر اندیشه تاسیس بشود. درخواست ما این است که مسئولان شهر اندیشه که متولی امور فرهنگی و اجتماعی مردم هستند عزیزان مان در شورای شهر و شهردار عزیز پی گیر باشند مردم عزیز ما بازنشستگان ما مشکل دارند باید از اینجا خارج بشوند اصناف، با این جمعیت بازنشستگی که در این شهر داریم، این دفتر نماینگی هم هر چه زودتر راه اندازی بشود و گزارشش را به مردم بدهید.

اما چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۷ ربیع الاول بنا به نقل علمای شیعه ۱۷ ربیع الاول سالروز ولادت باسعادت خاتم انبیاء اعظم انبیاء اکرم انبیاء محمد مصطفی (ص) و همچنین سالروز ولادت باسعادت امام جعفر صادق (ع) رئیس مکتب تشیع و روز اخلاق و مهرورزی هم هست. خداوند را قسم می دهیم به آن رحمه للعالمین، وما ارسلناک الا رحمه للعالمین، قسم می دهیم به حق آن پیامبر رحمت که توفیق مکارم اخلاق و محاسن اخلاق را روزی ما مسئولان ما جامعه دینی ما خانواده های ما جمع ما جمع هیئتی های ما مسجدی ها  بگرداند.

پنج شنبه ۱۶ آذر روز دانشجو در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا وارد کشورمان می شود اما از آنجایی که دانشجویان عزیز در ۲۸ مرداد سال ۳۲، سه چهار ماه قبل، آن کودتای تلخ را  دیدند آن بصیرت را آن روز داشتند در آن روز کم بودند کسانی که بصیرت داشته باشند. بعد از ۵۰ سال، ۶۰ سال، ۷۰ سال آمریکا خودش اعلام می کند که آن کودتا را من مدیریت کردم، اعتراف علنی کرده همه می دانند اما آن موقع مبهم بود کسی متوجه نبود سطح اگاهی سیاسی مردم در این حد نبود، امام و رهبری در کار نبود که مردم را توجیه بکند، نماز های جمعه ای نبوده که مردم بصیرت پیدا بکنند اما ببینید دانشجویان عزیز ما چه بصیرتی داشتند در آن روز. همان بصیرت رمز پیروزی انقلاب در سال ۵۷ شد. همان بصیرت باعث تسخیر لانه جاسوسی آمریکا شد. ۱۶ آذر در واقع روز دانشجوی ضدآمریکایی است. روز دانشجوی ضدنیکسونی است. این را باید توجه داشته باشیم. در ۱۶ آذر سال ۳۲ وقتی همین دانشجویان عزیز متوجه شدند که معاون رئیس جمهور آمریکا وارد کشور ما می شود گفتند شما خائنین، شمایی که کودتای ۲۸ مرداد را باعث شدید که عده ای به شهادت برسند حالا می خواهید بیایید وارد مذاکره بشوید. اینها طاقت نیاوردند و وارد صحنه شدند و ۳ تن از دانشجویان به شهادت رسیدند و عده ای زخمی شدند و برای همیشه روز ۱۶ آذر روز دانشجوی ضدآمریکایی نام گرفت. امیدواریم دانشجویان عزیز با بصیرتی که دارند که مقام معظم رهبری فرمود دانشجو باید سیاسی باشد سیاست زده نباشد. دانشجو باید بصیرت داشته باشد باید دوست و دشمن را بشناسد در هر عرصه ای. دانشجو باید هدف را بشناسد راه و مقصد را بشناسد رهبر را بشناسد تکلیف را بداند. امیدواریم که دانشجویان عزیز ما، آن دانشجویان قبل از انقلابی را الگو و اسوه خودشان قرار بدهند. اساتید عزیز ما اساتید دانشگاهی معلمین عزیزی که در مدارس مشغول به تدریس هستند توجه داشته باشند خدای ناکرده خودشان را مدیون خون شهدا و امام قرار ندهند که فردای قیامت اگر امروز هم به خاطر ضعف بازرسی و حراست توانستند فرار کنند کسی به آنها نگوید چرا داری این کار را انجام می دهی چرا ذهن دانشجو و دانش آموز را خراب می کنی چرا این نونهالان و نوجوانان عزیز را نگران می کنی آشوب می اندازی در دلشان نسبت به اعتقاداتشان نسبت به دین و ولایتشان شبهه افکنی می کنی یقین بدانید فردای قیامت شهید حججی ها یقه شما را می گیرند. شهید همت ها در پل صراط شما را نگه می دارند می گویند چرا از خون ما پاسداری نکردید. چرا این جوانان و نوجوانان عزیز را به زحمت انداختید. البته للباطل الجوله وللحق دوله. باطل یک کف روی آب است. آن چه که باقی می ماند حق و حقیقت است. این روز را گرامی می داریم شهدای عزیز دانشجوی ما شهدای عزیز دانشجوی ۸ سال دفاع مقدس ما شهدای دانشجوی انقلاب ما که کم نبودند شهدای عزیز دانشجوی مدافع حرم ما، با شهدای دشت کربلا و سید و سالار شهدای دشت کربلا محشور بشوند.

مسئولین عزیز هم توجه داشته باشند بارها تذکر داده ایم. کمی دقتشان در توجه به شعائر دینی بیشتر باشد. مسئولان شهرمان، شهرستان مان نسبت به مجالس دینی و مذهبی نسبت به خانواده معظم شهدا من در آن روز هم عرض کردم احساس بکنند که دارد کم رنگ می شود. اگر امروز شما در مسند قدرت نشستید متولی شدید به برکت خون همین شهدا و خانواده های شهدا بوده. نبینیم مسئولی کوتاهی بکند. نبینیم در بعضی از مجالس نفر اول باشید ولی در دیدار خانواده شهدا کوتاهی بکنید. اگر ببینم اگر ادامه داشته باشد از همین تریبون اعلام می کنم. اولین زمان مسئولین این شهر باید خط مقدم نماز جمعه باشند. در ایام انتخابات خط مقدم بودید چه شد الان نفر آخر می آیید می نشینید. مجلس ختم است؟ مسئول هستید. مسئولین اداری شهر، کلانتری، راهور، شورا، شهردار، معاونین، همه مسئولین موظف هستند هر هفته نه، حداقل ماهی یک جلسه همه در نماز جمعه حاضر بشوند.

من از عزیزانمان در یگان ویژه تشکر می کنم یگان ویژه غرب جناب سرگرد قاسمی عزیز که فرماندهی جدید هست. هر هفته اینها منظم در نماز جمعه شهر ما هستند از مسئولین هم تقاضا می کنم که درست است شرکت می کنید اما توقع ما صف اولی و خط مقدم است. الناس علی دین ملوکهم. مردم ببینند که مسئولین در نماز جمعه صف اول هستند در داخل خانواده شهدا همه صف اول هستند. در غبار روبی از مزار شهدا همه صف اول هستند. در راهپیمایی ۲۲ بهمن و در روز قدس در همه مجالس مذهبی و دینی باید همه صف اول باشیم برای اینکه الناس علی دین ملوکهم.

بارپروردگارا اقا و مولای ما را به ما برسان. نائب برحقش رهبر عزیز رهبر فرزانه انقلاب مان بر توفیقاتش، صحتش عزتش بیفزای. عاقبت همه مان را ختم به خیر بگردان. خدایا به این مسئولین عزیز به این مردم مهربان که ثابت کردند که در طول انقلاب فرقی ندارد چه چپ چه راست، انتخابات بود ۴۰ میلیون آمدند در بحث کمک به زلزله زدگان بود همه کمک کردند در بحث ۸ سال دفاع مقدس همه پای کار بودند مسئولینی انقلابی و دلسوز و پای کار و ولایی عنایت بگردان. خدایا شر و مکر دشمنان ما به خودشان برگردان. خبر نابودی آل سعود و تکفیری ها را به ما برسان. انشاءالله با دعاهای خیر شما بعد از شش سال حاکمیت داعش از بین رفت. اما امروز آنها حاکمیتی ندارند. عملیات های انتحاری در مصر بیش از ۲۰۰ نفر را به خاک و خون کشیدند، از امروز به بعد عملیات شان انتحاری است، خدایا خبر  هلاکت و نابودی داعشی ها و تکفیری ها را به ما برسان. رزمندگان اسلام، مدافعان حرم، مبارزان با تکفیری ها و داعشی ها هر کجا که هستند نصرت و پیروزی عنایت بگردان.

 

 

33 (7)

Google+Yahoo MailWhatsAppLineOutlook.comاشتراک گذاری

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ.