خطبه های نماز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ در شهر اندیشه

بسم الله الرحمن الرحیم

خودم و همه شما نمازگزاران عزیز روز جمعه را به رعایت تقوای الهی و مراقبت در گفتار، رفتار و اعمال و نیات سفارش می کنم. وجود نازنین مولی الموحدین امام المتقین امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) درخطبه ۱۹۳ نهج البلاغه و در بیان ویژگی های اهل تقوا می فرمایند فالمتقون هم اهل الفضائل. اهل تقوا دارای ویژگی های خاصی هستند در بیان ویژگی های اهل تقوا رسیدیم به این نکته که اهل تقوا گوش های خودشان را وقف شنیدن علم نافع می کنند وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. با این تعبیر. اما منظور از علم نافع چیست؟ آن علمی که اهل تقوا سراپا به گوش هستند تا آنها را بشنوند در آیات نورانی سوره اسراء که در واقع سبک زندگی اسلامی است ، در سی و ششمین آیه سوره اسراء که در آیات قبل بحث توحید و فضائل اخلاقی را بیان می فرماید خداوند متعال در سی و ششمین آیه می فرماید ولاتقفوا ما لیس لک به علم ،  آن چیزی که به آن علم نداری یعنی یقین نداری از آن پیروی نکن. ولاتقفوا از قفو می آید، قفو یعنی تبعیت کردن، پیروی کردن. لذا در بحث شعر، هم قافیه می گویند چون در شعر هم ابیات از یکدیگر تبعیت می کنند و هم قافیه هستند باید وزنشان به هم بخورد یا معنای بیت دوم، معنای بیت اول را تکمیل بکند. بحث پی گیری کردن است. متابعت کردن است می فرماید آن چه را که یقین ندارید متابعت نکنید پیروی نکنید یعنی یکی از مصادیقش چه بسا نشنیدن باشد یا گوش نکردن باشد یا  گوش نکردن باشد چرا که شنیدن با گوش کردن فرق دارد. ما گوشمان در اختیارمان نیست خیلی از چیزها را می شنود اما گوش دادن در اختیار خودمان است. لذا می فرماید درست است که شاید شما سخنان بسیاری را بشنوید اما به هر سخنی که می شنوید گوش ندهید ولاتقفوا ما لیس لک به علم، آن چه را که یقین نداری گوش نده، تبعیت نکن  آن چه را که یقین نداری تو را به سعادت دنیا و آخرت می رساند آن چه را که شک داری گمان داری حدس می زنی یا تقلید کورکورانه است ازروی علم و اصول نیست از روی منطق نیست براساس آن قواعد و ضوابط نیست می گوید پیروی نکن عمل نکن گوش نده، نبین،دلیل این گوش نکردن را در ادامه می فرماید ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنهم مسئولا. به خاطر اینکه گوش مسئول است چشم مسئول است. مسئول یعنی مورد سوال قرار می گیرد اگر تو به هر چیزی که شنیدی گوش هم دادی فردا باید پاسخگو هم باشی اما اگر نه فقط شنیدی شنیدن که دست تو نیست اختیاری نیست گوش جبرا می شنود  لذا در شنیده های خودمان باید خیلی دقت کنیم چون اگر براساس حدس و گمان عمل کردیم مثلا فکر می کنم اینطور باشد، شاید درست می گوید، حالا انجام بدهیم ببینیم چه می شود یا هر کسی هر حرفی زد در ما اثر بگذارد و ما ترتیب اثر بدهیم اگر غیبتی یاتهمتی باشد در برخوردمان با آن شخص اثرگذار باشد اینها همه از مصادیقش است می فرماید اگر از روی غیرعلم  شنیدی و عمل کردی این هوای نفس است کجای قرآن به این مطلب اشاره می کند؟ در سوره نجم آیه ۲۳ ان یتبعون الا الظن و ماتهوی الانفس. آنها فقط از حدس و گمان به هوای نفس شان پیروی می کنند خداوند می فرماید. آن هایی که از روی علم غیر نافع عمل می کنند و  آن چه را که یقین ندارند گوش میذدهند و در آنها تاثیر می گذارد آنها از روی هوای نفس پیروی کردند حدس و گمان  به اینکه حالا این حرفی که من شنیدم چند درصد امکان دارد که با واقعیت هماهنگ باشد. لذا باید چه در بحث احکام و دستورالعمل های دینی و چه در بحث اخلاق فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی وچه در بحث اعتقادات باید از روی علم و یقین باشد صد در صدی باشد حالا همینطور یک حرفی را من شنیدم و تبعیت کردم این هوای نفس است. مراقب باشید مواظب باشیم از روی هوای نفس تبعیت نکنیم بلکه براساس عقل و تدبیر عمل کنیم و از روی علم و یقین تبعیت کنیم.

خداوند متعال در سوره نحل آیه ۴۳ هم سفارش می فرمایند فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون. اگر به علم نافع و به یقین نرسیدید از کسانی که به یقین رسیدند سوال کنید رجوع به متخصص اصل عقلایی است اگر خداوند هم دستور نمی دادبایدبراساس عقل تصمیم درست راگرفت مثلا ما که پزشک نیستیم وقتی بیمار می شویم چون تخصص لازم را نداریم اینجا عقل حکم می کند که پیش متخصص و پزشک می رویم و نسخه پزشک را چشم بسته عمل می کنیم سوال نمی کنیم حالا این قرصی که شما دادید این قرص آیا واقعا اثرگذار است؟ یا سوال نمی کنیم از کجا معلوم که این قرصی که دادید درست باشد؟ هیچ وقت سوال نمی کنیم لذا دستورات الهی آیات نورانی قرآن درباره امر به نماز و حجاب، امر به روزه  امر به مراقبت از زبان و گفتار، دیگر جای سوال ندارد مخصوصا نوجوانان وجوانان عزیز در  کلاس های اردوی مسجد  خیلی سوال می کنند از کجا معلوم که این دستوری که خداوند در قرآن داده برای رعایت حجاب است  از کجا معلوم این آیه تحریف نشده باشد. ازاین قبیل سوالات خیلی زیاداست  در پاسخ به این عزیزان بایدگفت که اگرکسی بیمارشود وبه نزد  پزشک برود آیا از آقای دکتر سوال می کندکه از کجا معلوم که شما این نسخه ای که نوشتید درست است؟ یا  وقتی می خواهید ساختمان بسازید آیا خودتان مهندسی می کنید یا به یک متخصص مراجعه می کنید و وقتی او دستورالعمل را داد بر اساس همان نظریه فندانسیون ریخته می شود و بنا ساخته می شود دیگر سوال نمی کنیدکه آقای مهندس از کجا معلوم این دستوری که شما دادید درست باشد. نسخه های الهی هم همینطور است باید ها و نبایدهای الهی هم به طریق اولی اینگونه است چون خداوندمتعال مهندس عالم است او کارشناس است متخصص است تمام نسخه های قرآن همینطور هستند علم نافع، علمی که از روی یقین باشد

و اگر براساس علم نافع خودعمل نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ چرا خداوند دستور می دهد که ولاتقفوا مالیس لک به علم، چرا امیرالمومنین (ع) می فرماید اهل تقوا وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، اهل تقوی که گوششان را وقف علم نافع کردند گوششان را وقف آن چه را که یقین دارند آن چه را که براساس بایدها و نبایدهای الهی است می پذیرند. علتش چیست؟ چند علت را به صورت نکته بیان می کنم. اگر براساس شنیده ها عمل بکنیم و براساس علم نافع نباشد هرچه را که می گویند عمل بکنیم ممکن است اینجا از روی هوای نفس تصمیم بگیریم اگر از روی هوای نفس تصمیم گرفتیم یقینا حق و باطل را مشتبه کردیم یقینا حق را ضایع کردیم باطل را تقویت کردیم از روی هوای نفس تبعیت کردیم اگر از روی هوای نفس کسی تبعیت بکند قطعا اهل بهشت نخواهد بودچون درآیات قرآن کسی که نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی الماوی. هر کسی که از هوای نفسش دوری کرد او اهل بهشت خواهد بود یقینا.

دومین نکته اگر ما فقط به شنیده ها بسنده بکنیم که براساس یقین و علم نافع نباشد ممکن است آبروی کسانی که صاحب آبرو هستند را ببریم. هر چه را که می شنویم در ما اثر می گذارد اگر غیبتی شنیدیم تهمتی شنیدیم این کلام درمااثر بگذارد و تغییری ایجاد بشود نظرمان عوض بشود شاید آن شخص یک جایگاه خطیری داشته باشد حالا مصادیق را باید بیان بکنیم یک موقع هست که رهبر یک جامعه است دارد صحبت می کند اگر ایجاد شک و شبهه بشود خدای ناکرده تهمتی زده بشود کسانی که از آن رهبر دارند تبعیت می کنند دلسرد می شوند جامعه از هم گسیخته می شود و دیگر آن رهبر تضعیف می شود این اثراتش است. حالا در حوزه شخصی آبروی شخصی ریخته می شود یک موقع امام جماعت مسجدی است فقط شنیده ای راشنیدیم که پشت سرش نماز نمی خوانیم و خودمان را از جماعت محروم می کنیم آبروی آن شخص را می بریم فقط براساس اینکه ما شنیدیم و علم ما نسبت به این موضوع هم یقینی نیست تحقیق و سوال نکردیم. درحالیکه حرمت آبروی مومن از حرمت کعبه و خانه خدا هم بالاتر است لذا باید دقت بکنیم. خداوند متعال از این که می فرماید ولاتقفوا مالیس لک به علم هدف دارد.چون وقتی دشمن از طریق مسالمت آمیز وارد شدو به نتیجه نرسید از طریق مذاکره، از طریق جنگ وارد شد به نتیجه نرسید، زورش نرسید قدرتش کمتر بود یا شکست خورد یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین جنگ ها جنگ روانی است که شایعاتی را در فضای جامعه پخش کنند مخصوصا امروز که ابتدا تجهیزات خودش را دشمن زودتر از نیروهای خودش فرستاده آن روزی که این شبکه ها آمد رایگان هم در اختیار ما قرا رگرفت خوشحال شدیم عجب چقدر مهربان هستند اینها این شبکه ها را رایگان در اختیار ما قرار دادند و استفاده می کنیم البته رایگان هم به آن شکل نیست ولی هزینه بسیار اندکی دارد، این همه پیامک ها تصویری و صوتی با هزینه های خیلی کم، آنها که عاشق ما نیستند آنها اول بسترش را مهیا کردند فضا را آماده کردند بعد از طریق این فضاها و ابزار و آلاتی که به عنوان ابزار و آلات جنگی که در جنگ نرم آمدند در فضای اجتماع حرف های خودشان را زدند به دروغ حرف هایی را در این شبکه ها نشر می دهند به خاطر اینکه سرمایه گذاری آنها خیلی عظیم است صدایشان خیلی بلندتر است فضاهای مجازی در اختیار آنهاست و ما هیچ مدیریتی بر روی آنها نداریم خیلی هم اثرگذار بودند در پخش شایعات، بردن آبروی مسئولین، آبروی شخص اول مملکت تا پایین ترین شخصیت و کسانی که موثرترند برعلیه آنها شایعات بیشتر است هر چقدر شخص موثرتر باشد شایعات هم بر علیه او بیشتر است مسئولین نظامی ما سپاه عزیز ما نهادهای نماز جمعه ائمه محترم جمعه، رهبر عزیزمان این نهادها، شورای نگهبان، ببینید چه هجمه هایی برعلیه شورای نگهبان دبیر شورای نگهبان عزیزانی که در آنجا دارند نگهبانی می کنند از قانون اساسی از ارزشهای دینی و قرآنی، لذا باید دقت کنیم و مراقب باشیم بستر شایعات را ما فراهم نکنیم اگر به همین نکات اخلاقی عمل بکنیم اینکه می فرمایند دیانت ما عین سیاست ماست یعنی همین، وقتی که به شایعات دشمن بی توجه باشیم وقتی در حوزه شخصی به غیبت ها و تهمت ها بی توجه باشیم وقتی براساس علم نافع تصمیم بگیریم براساس یقین تصمیم بگیریم تازه اگر هم به یقین رسیدیم و به علم نافع دست پیدا کردید که این معصیت در مورد این شخص صد در صد است می گوید که حق نداری تو اشاعه بدهی. حق نداری آن را بین مردم پخش کنی، فقط در دل خودت باید نگه بداری اگر اشاعه دادی ان تشیع الفاحشه اگر کسانی که این کار را کردند جزء مفسدین هستند لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره، تازه اگر به این مرحله رسیدی و اگر نشر دادی عذاب دردناکی را منتظر باش که به سراغت بیاید. کاملا دین، دین زیبا و اخلاقی است اگر ما عمل بکنیم.

در سوره فصلت آیه ۱۹ تا ۲۳ وقتی که حالات گنهکاران را خداوند متعال بیان می کند کسانی که از روی علم نافع و یقین عمل نکردند هر چه را که شنیدند پذیرفتند و در آنها تاثیر گذاشت می فرماید و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، به اینها می گوید اعداء الله، دشمنان خدا، چون هر کسی که حرف خدا را گوش نداد و نافرمانی کرد می شود دشمن خدا. کسی که رشوه گرفت و رشوه داد و نزول گرفت و داد می شود دشمن خدا . کسی که دروغ گفت می شود دشمن خدا کسی که غیبت کرد آبروی مومن را برد می شود دشمن خدا، چون خداوند می فرماید ولایغتب بعضکم بعضا ولی ما حرفش را گوش نکردیم می شویم دشمنش. می گوید کسانی که در بازار… فهم یوزعون، از وزع می آید یعنی بازداشت شدگان این مشخص می کند که گنهکاران قبل از اینکه وارد جهنم بشوند در یک بازداشتگاهی در روز قیامت نگهداری می شوند می فرماید در روز محشر در حالی که آنها در حال بازداشتگاه هستند یعنی تک تک مجرمین را می گیرند و به حسابشان رسیدگی می کنند و می اندازند در بازداشتگاه. فهم یوزعون وقتی که همه بازداشتی ها و محکومین جمع شدند بعد همه اینها را می ریزند در آتش جهنم که در ادامه آیه شریفه است که ان شاءالله جزء آنها نباشیم. حتی اذا ماجاوها تا زمانی که بازداشت شده ها و مجرمین و نافرمانان الهی را می آورند برای اینکه اینها را در آتش جهنم بریزند انکار می کنند که به چه جرمی ما را می خواهید درون آتش بیندازید آخرین احتجاج الهی است مگر ما چه کردیم؟ ما که حرف گوش کن بودیم. می گویند شما حرف گوش نکردید براساس یقین عمل نکردید هر چه را شنیدید عمل کردید آبروی دیگران را بردید به مومن احترام نگذاشتید بعد به محض اینکه می گویند نه، ما براساس علم نافع عمل کردیم، بلافاصله آیه می فرماید شهد علیهم سمعهم. گوششان شهادت می دهد بر علیه آنها. خیلی این آیات، زیباست. این گوش آنجا به سخن می آید می گوید من علم نافع را نشنیدم من براساس علم نافع عمل نکردم آن چه را که براساس یقین شنیدم هر چه را که شنیدم عمل نکردم گوش ندادم براساس علم نافع عمل نکردم، یقین پیدا نکردم و غیبت را نشر دادم یقین پیدا نکردم و آبروی دیگران را بردم. بعد می فرماید شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بماکانوا یعملون.

شخصی خدمت امیرالمومنین (ع) رسید و گفت یا امیرالمومنین حق و باطل چیست. بلافاصله حضرت دست شان را روی صورتشان قرار دادند ودر این روایت زیبا فرمودند که حق و باطل یعنی اینکه مارأته عیناک فهو الحق و ماسمعته اذناک فاکثره باطل. حق و باطل یعنی آن چه را که با چشم می بینی آن حق است، این با چشم می بینی معنایش به یقین رسیدن است. چون وقتی می بینیم به یقین می رسیم، باز علم نافع است. واما اگر فقط به شنیده ها بسنده کردی و یقین نداشتی ندیده بودی فقط آنچه را که شنیدی عمل کردی فاکثره باطل.

بارپروردگارا توفیق تبعیت از حق و دوری از باطل را روزی ما و خانواده هایمان بگردان. گوش های ما را وقف شنیدن علم نافع بگردان. ما را از ظن و گمان و حدس و وسوسه های شیطانی و هواس نفس دور بگردان. آن تقوایی که اهل تقوا دارای آن ویژگی ها هستند روزی ما و خانواده های ما بگردان.

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین جمعه سال ۹۷ را پشت سر می گذاریم. حلول ماه مبارک رجب وایام ولادت باسعادت امیرالمومنین امام المتقین علی بن ابی طالب (ع) ، و عید نوروز  را خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم تبریک عرض می کنم  و سال حمایت از کالای ایرانی را گرامی می داریم. امیدوارم که خداوندمتعال به حق این ماه مبارک در اولین هفته ماه رجب توفیق درک نمازهای جمعه را در طول سال ۹۷ و عمل به خطبه ها را در طول سال ۹۷ و حسن عاقبت بخیری را روزی همه ما بگرداند. به حق مقلب القلوب، قلب های ما را مملو از نور ایمان و تقوا بگرداندو به حق مدبر الامور تدبیر امور ما به بهترین نحو و احسن وجه بگرداند. و به حق احسن الحال خداوند توفیق اطاعت و بندگی که احسن الحال لیبلوکم ایکم احسن عملا، بحث فرمانبرداری است. خداوند احسن حال را توفیق بندگی، طاعت، فرمانبرداری کسب تقوا و مراقبت در گفتار وکردار را روزی همه ما بگرداند. اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله و طاعته یعنی همین. معنایش همین است که از خداوند بخواهیم توفیق فرمانبرداری و توفیق اطاعت و توفیق تقوا و مراقبت را روزی همه ما بگرداند.

اما مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خودشان و شعار سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. آن چه را که در طول سالیان گذشته مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نامگذاری کردند یقینا از مسائل اصلی کشور و مورد نیاز کشور بوده که باید مورد توجه مسئولین عزیز قرار بگیرد البته در دهه اخیر یعنی ده سال اخیری که مقام معظم رهبری عنوان شعارها رابراساس نگاه اقتصادی بوده است، توجه مسئولان نظام به بحث اقتصادکشور و حل مشکلات معیشتی مردم ، مشکلات اشتغال جوانان، رکود بازار، شعارهایی که در طول سالیان قبل هم داده شده بحث اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در سال ۹۵٫ اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در سال ۹۶ و مجددا حمایت از کالای ایرانی در سال ۹۷٫ پیام این شعارها برای مردم ومسئولان چیست؟ تفاوت شعار امسال با شعار سال های گذشته در چیست؟ سال های گذشته از سال ۶۹ تا ۷۸، مقام معظم رهبری شعار سال را به این شکل که عنوان گزاری بشود بیان نمی فرمودند اما اشاره ای می کردند و آنچه را که مهم است و باید پیروی و تبعیت بکنند، اما از سال ۷۸ تا سال ۹۷ حدود ۱۹ سال شعارها عنوان گذاری شدمسائل مهم کشور در این شعارها مورد نظر مقام معظم رهبری بود به ویژه در دهه اخیر که بحث اقتصاد مقاومتی و تولیدو اشتغال را معظم له بیان فرمودند اما فرق اساسی شعارهای سالهای گذشته با سال ۹۷ در اینجاست که سال های گذشته مسئولین موردنظر بودند اما شعار سال ۹۷ آن چه را که مورد نظر است مردم و مسئولین هستند یعنی مردم هم می توانند به این شعار عمل کنند و اصلا آن چه را که مورد نظر است عمل به این شعارتوسط مردم است. با نام حمایت از تولیدایرانی. شما می توانید سهیم باشید در این شعار. از تولیدات داخل استفاده بکنید البته تولیدکنندگان هم بایدتوجه داشته باشندکیفیت تولیدات خودشان را بالا ببرند. از این فرصت باید استفاده بکنند از این فرصتی که مقام معظم رهبری به تولیدکنندگان دادند، مسئولین عزیز حمایت کنند بانک ها حمایت کنند سودها را کمتر بکنندتسهیلات بانکی را بیایند برنامه ریزی کنند برای جاهایی که موثر است استفاده بکنند خیلی از کارگاه ها دارندتعطیل می شوندمتاسفانه موانع زیادی هم درپیش روی تولیدکنندگان هست که تا بیایند وام بگیرندکارگرها بیکار شده اند وکارگاه ها تعطیل شده است.  خب این خیلی نکته مهمی است. باید تسهیلات مدیریت بشود. مسئولین بایدکمک بکنند دولتمردان ما باید پای صحنه بیایندمن البته خوشحال شدم از اینکه معاون اول رئیس جمهور جناب آقای مهندس جهانگیری دستور دادندکه کلیه مراکز دولتی حق خرید کالاهای غیرایرانی ندارند البته به شرط تحقق این دستورالعمل، این دستور العمل یک دستورالعمل خوبی است نویدبخش است اما کافی نیست با یک دستور العمل که کالای ایرانی خریداری بشود بلکه باید تولیدکننده ها هم یقینا حمایت بشوند و مورد حمایت قرار بگیرند.

رهبر عزیزمان هم در صحن رضوی فرمودند اگر تولیدملی شتاب بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد آسیب های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهند کرد مشکلات معیشتی مردم مساله اشتغال مساله سرمایه گذاری حل خواهد شد. خب یقینا همینطور است اگر مسئولین عزیز به این نکته مهم توجه داشته باشند.

اما پیام هایی که در این شعار سال نهفته بود یا شعارهایی که در طول این ۱۰ سال اخیر با موضوع اقتصاد رهبر عزیزمان هر سال در صحن مطهر رضوی بیان فرمودند چندنکته را هم پیرامون بحث شعار سال خدمت شما عرض بکنم. نکته اول اینکه چرا این شعارها در دهه اخیر با عنوان اقتصادی نام گذاری شده؟ این نشان می دهدکه مساله اول کشور ما موضوع اقتصاد است که اگر این مشکل اقتصادی حل بشودتمام مشکلات مردم یقینا حل خواهد شد. معیشت شان، رکود بازار، سرمایه گذاری اگر این مشکل اقتصاد حل بشود اگر تولیدات داخلی مصرف بشود اگر تولیدکنندگان کیفیت کالاهای خودشان را بالا ببرند، یقینا موثر خواهد بود. دومین نکته متاسفانه دشمنان ما هنوز مایوس نشدند از فشار اقتصادی بر کشور ما و اولویت اول آنها موضوع اقتصادی و بحث اقتصاد کشور ماست. آنها به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور ما هستند چرا هر روز به دنبال تحریم های جدید هستند؟ حالا یا مجمع یاکنگره یا خود رئیس جمهور ظالم آمریکا درهر فرصتی پیدا می  کنند شروع می کنند تحریمی را بر علیه کشور ما وضع می کنند چرا هر روز به دنبال تهدیدهای جدیدی هستندهنوز مشکل برجام حل نشده سراغ مساله موشک های دفاعی ما می روند می آینددر اروپا در جلسه اخیری که داشتند که البته به ظاهر اروپایی ها دفاع کردند البته به غیر از کشور فرانسه و انگلیس خبیث، بقیه کشورها از برجام دفاع کردندکه این برجام باید عملی بشود آن هم در کلام است نه در عمل. آن چه که مهم است این است که برجام را در عمل ببینیم. رئیس جمهور فاسد آمریکا چند ماه قبل یک فرمان اجرایی داد. هم میهنان عزیز ما حالا چه آنهایی که تخصصی داشتند و چه آنهایی که اقوام و دوستان شان در آنجا بودند از ورود به آمریکا منع شدند، که مردم کشور عزیز ما  هم دراین تحریم قرارگرفتن. اما در پیام عوام فریبانه رئیس جمهور ظالم و فاسد و فاسق آمریکا می گویدکشورش در کنار آرمان های مردم ایران برای پیوستن به جهان ایستاده است؟خب کدام را باور بکنیم؟ از یک طرف می گویید درکنار مردم برای رسیدن به آرمان هایشان ایستاده از آن طرف تحریم و تهدیدمی کنید؟ ما کدام پیام شما را بپذیریم؟ ازآن طرف ایران را می گویند در غرب آسیا منشاء شرارت است بعد یک پیام نوروزی هم می دهند.خب ما کدام را بپذیریم؟ آن پیام نوروزی عوامفریبانه را بپذیریم یا تحریم ها و تهدیدها را که هر روز یک تحریمی بر علیه کشور عزیز ما وضع می شود.

در اغتشاشات که از منافقین و اغتشاش گران حمایت داشتید، آن وقت می گویید در کنار مردم ایران ایستاده اید؟ ما اگر نخواهیم شما درکنار ما بایستید باید چکار بکنیم؟ لذا اینها شعارهای عوام فریبانه ای است که باید با بصیرت تمام دقت بکنیم. بله. در اجرای برجام کارشکنی می کنند آن وقت شعار می دهند ما درکنار ملت ایران ایستاده ایم. جناب آقای عراقچی معاونت محترم حقوقی وزارت امور خارجه بیان کردندکه شرکت ها و بانک های جهان از ترس جریمه های آمریکا ارتباطشان را با ما قطع کرده اند. آنها می ترسند و ترس دارند که نکند ما در موضوع اقتصادی وارد مذاکره بشویم و قراردادی بنویسیم و بعد آمریکا بیاید جریمه بکند در حالی که آژانس هسته ای بیش از ۱۰ بار پایبندی ایران را به برجام اعلام کرده است.بااینکه یک مرجع رسمی بین المللی پایبندی جمهوری اسلامی ایران را به برجام اعلام می کند اما آنها هیچ توجهی ندارند لذا در بحث شعار سال، باید در اقتصاد قوی بشویم تا بتوانیم با آنها مبارزه و مقابله بکنیم. آنهادر تهاجم نظامی شکست خوردند هرچه می توانستند کردند اما در موضوع اقتصاد ما همچنان باید خودمان را تقویت بکنیم. مقام معظم رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جهت گیری نظام اسلامی و اصول انقلاب اسلامی را تبیین می کنند سیاست های اصلی و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی را ایشان تبیین می کنند براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این شعارهای سال هم هدایت مسئولین و مردم براساس آن سیاستگذاری هاست که مشکل اساسی کشور ما امروز بحث اقتصاد است و حمایت از کالای ایرانی است که اگر مسئولین عزیز ما و مردم عزیز ما پایبند به این شعار سال باشند یقینا مشکلات ما برطرف خواهد شد. ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که این بار مقام معظم رهبری مردم را مخاطب خودشان قرار دادند چرا که خود معظم له فرمودند از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را به مردم محول کردیم آن کار پیش رفته است. به این نتیجه رسیدند که دیگر بیش از این فایده ای ندارد به همه دولت ها سفارش کردند و نتیجه لازم را نگرفتند اقتصاد مقاومتی، بحث اقدام و عمل، تولید و اشتغال، هر شعاری که در این ۱۰ سال داده شده نتیجه لازم گرفته نشد. تلاش شد، جلسه برگزار شد، اما نتیجه اش را مردم ندیدند. این بار مردم را مورد خطاب قرار دادند و یقینا تا به آخر امسال مردم عزیز ایران همانطوری که هربار گوش به فرمان رهبرشان بودند چه در راهپیمایی ها و چه در مواضعی که رهبر عزیزمان در موضوعات داخلی و خارجی اتخاذ کردند همانطوری که مردم در آن مواضع پیروی کردند یقینا در موضوع اقتصاد هم و حمایت از تولید داخلی هم مردم عزیز ما گوش به فرمان رهبر عزیزشان خواهند بود. لذا فرمودند هر کاری را انحصاری و در اختیار مسئولان و روسا و مانند اینها قرار دادیم کار متوقف ماند، اگر متوقف هم نمانده باشد، کند پیش رفته است اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش می برند.

ان شاءالله که همینطور باشد و مردم هم کارها را به نحو احسن پیش ببرند عرض کردم تولیدکنندگان کیفیت کالاهای خودشان را بالا ببرند.اما مساله بعدی اینکه رئیس پلیس راهور کشور درگزارشی مطرح کردند که سوانح راننندگی آمارهایش افزایش پیدا کرده است وگفتندکه ۴۰ تا ۴۵ درصد از سوانح و عزیزانی که در این حوادث از بین می روند به خاطر بی کیفیت بودن خودروهاست. به خاطر ضعف سیستم ایمنی خودروهاست این را چه کسی می گوید؟ این را پلیس راه کشور می گوید. متخصصین وقتی سوانح را بررسی می کنند در طول سال ۲۰ هزار نفر در اثر حوادث جاده ای جانشان را از دست می دهند شما حساب بکنید ۴۰ تا ۴۵ درصد این جمعیت به خاطر بی کیفیتی خودروهای داخلی از دنیا می روند. خب این را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وزارت صنعت الحمدلله در سفر مسئولین در ایام عید وعده و وعیدهایی داده شد، اما هر سال این وعده ها را می شنویم و همچنان کیفیت خودروهای ما پایین است، حوادث تلخ جاده ای، حالا یک قسمتش هم یقینا جاده های ما استاندارد نیستند از اوائل انقلاب بحث آزادراه ها مطرح بود. آزاد راه تهران شمال، ۴۰ سال از انقلاب گذشت، بعداز ۴۰ سال همه دولتها آمدند هر دولت این مسائل را به گردن دولت قبلی انداخته است و قرار بود در سال ۸۰ به بهره برداری برسد، سال ۹۰ هم آمد به بهره برداری نرسیده، سال ۹۷ هم آمد هنوز به بهره برداری نرسیده، هنوز سیل عظیم مسافرین باید در این مسیر باید گرفتار بشوند ۵ ساعت ۱۰ ساعت بعضا ۱۲ ساعت در یک مسیر دو سه ساعته گرفتار بشوند بعد سوانحی که به وجود می آورد خستگی که به وجود می آورد اینها تلفات جاده ای را افزایش می دهد. لذا هم تولیدکنندگان عزیز باید کیفیت را بالا ببرند و هم مسئولین عزیز استانداردها را باید بالا ببرند و مردم عزیز هم از کالاهای ایرانی استفاده بکنند ان شاءالله مشکلات کشور هر چه زودتر برطرف بشود، امروزدیگر فرصت نداریم ان شاءالله سخنان رهبر عزیز در صحن رضوی را تلاش می کنیم تابرای هفته های آینده بادقت بیشتربیانات معظم له را مطرح نماییم.

اما اهم مناسبتها، دوشنبه ششم فروردین چهارمین سالروز حمله ظالمانه آل سعود بر علیه مردم مظلوم یمن است. بیش از ۱۳ هزار نفرکشته شده اند که ۵ هزار نفرشان زن و کودک بودند بای ذنب قتلت. اینها به چه جرمی کشته شدند؟ سازمان ملل کجاست حقوق بشر کجاست؟ چرا ایرانی که همیشه از مظلومین دفاع می کند ایران متهم می شود؟ چرا باید دبیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کشور عربستان باشد که ۱۳هزار نفر را در یمن به خاک و خون کشیده؟ با کدام سلاح ها؟ بعد ادعا می کنندکه  ایران این موشک ها را به  انصارالله یمن می دهد تا بسمت عربستان شلیک کند،  بعدخودعربستان  علنا  از انگلیس خبیث و از آمریکای ظالم، میلیاردها دلار سلاح و موشک خریداری می کند و مردم یمن رابه خاک و خون می کشاند، آن وقت جمهوری اسلامی ایران متهم می شود به اینکه این موشک هایی که شلیک می شود به سمت عربستان ظالم را ایران می دهد. این عدالت است؟ این حقوق بشر است؟ این ظلم فاحش است به  نظام ما به کشور ما به ملت ما. البته نخبگان عالم این را می دانند. اینطور نیست که ندانند. یک عده ای سرشان را مثل کبک در برف کردند دانشمندان عالم فرهیختگان عالم متوجه هستند که حق با چه کشوری است. چه کشوری ظلم می کند چه کشورهایی ساکت هستند. آنها متوجه هستند ان شاءالله که خداوند شر و مکر ظالمین را به خودشان برگرداند که البته مقام معظم رهبری هم فرمودند اگر ۲۰سال هم این جنگ ادامه پیدا بکند پیروز این میدان عربستان نخواهد بود. روزانه ۱۵۰ میلیون دلار عربستان داردخسارت می بیند یک هزینه بسیار سنیگنی که باعث شده دست به دامان آمریکایی ها بشود در سفر اخیر محمد بن سلمان به کشور آمریکا اعلام کردند ما امسال می خواهیم جنگ یمن را متوقف بکنیم، آمریکایی ها اعلام کردند، شما هر کجاپا گذاشتید جز اختلاف و درگیری چیز دیگری نبوده هرکجا هم که کم می آورید سریع اعلام می کنید مجامع بین المللی وارد عمل بشوند سازمان ملل قطعنامه ای صادر بکند یک آتش بسی داده بشود چون آنها عملا شکست خوردند که امیدواریم سال ۹۷ سال آتش بس دائمی در یمن باشد. چهارشنبه هشتم فروردین ماه سالروز ولادت باسعادت جوان ترین امام شیعیان، مولود پرخیر و برکتی که آقا امام رضا (ع) وعده دادند میلاد باسعادت امام محمد بن علی الجواد (ع) که ان شاءالله خداوند زیارت بامعرفت این امام همام را در کاظمیه بغداد روزی همه ما بگرداند.

یکی از القاب آن امام، تقی است امام جوان، جوانان عزیز ما توجه بکنند تقی یعنی باتقوا. بسیار باتقوا. امامی که در سن جوانی ملقب به تقی شد  همانطوری که شهدای عزیز ما این امام جوان را که در سن ۲۵ سالگی به شهادت رسید الگو و اسوه خودشان قرار دادند و به شهادت رسیدند جوانان و نوجوانان عزیز ما در این جنگ تهاجم فرهنگی در این فضاهاو شبکه ها و عصر اینترنت و ماهواره، تقوا و پرهیزکاری را الگو و اسوه خودشان قرار بدهند از این امام بسیار باتقوا تبعیت کنند.

بارپروردگارا آقا و مولای مان را به حق امام جواد (ع) به حق این امام جوان ، جواد الائمه، ظهور آقا و مولای ما را برسان. سال ۹۷ را سال ظهور آقا امام زمان قرار بده. خدایا سال ۹۷ را سال تحقق شعار رهبر عزیز انقلاب مان قرار بده. سال۹۷ راسال نابودی دشمنان اسلام قرار بده. در سال ۹۷ به حق امام جواد (ع) خبر نابودی و هلاکت تکفیری ها و آل سعود و داعشی ها را به طور کامل به ما برسان. به حق امام جواد (ع) این امام ۲۵ ساله و جوان و شهید ما، مدافعان حرم، رزمندگان اسلام چه در یمن و چه در بحرین و چه در عراق و چه در سوریه و چه در لبنان، نصرت و پیروزی عنایت بگردان.

Google+Yahoo MailWhatsAppLineOutlook.comاشتراک گذاری

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ.