نماز جمعه از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

 

 اهمیت و جایگاه نمازجمعه‏ ازدید حضرت امام خمینی (ره)

 نمازجمعه نمایشى از قدرت سیاسى – اجتماعى اسلام است.

 نماز جمعه یک عبادت سر تا پا سیاسى است.

 یکى از برکات این نهضت و انقلاب، اقامه نمازجمعه است.

 نمازجمعه از بزرگ‏ترین عنایات حق‏تعالى بر جمهورى اسلامى ایران است.

 جمعه و جماعات، مناسب‏ترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین مى‏باشد.

 نماز جمعه یک نماز سیاسى است، یک نماز اجتماعى سیاسى است.

 یکى از برکات این نهضت و انقلاب، اقامه نمازجمعه است.

 نمازجمعه براى نهضت ما یک پشتوانه محکم و در پیشبرد انقلاب اسلامى ما، عامل مؤثر و بزرگى است.

 نمازجمعه موجب مى‏شود تا مسائل فراموش‏شده در اسلام، به بهترین وجه براى مردم گفته شود.

 

جایگاه و وظایف ائمه جمعه‏

 نمازجمعه جاى دعوت به حق و در نظر گرفتن مصالح مسلمین است و تعرض به خرده‏ریزها، از شأن ائمه جمعه خارج است.

 منصب امامت جمعه یعنى منصب تماس روحانیت با ملت.

 ائمه جمعه، در خطبه‏ها و منابر کوشش نمایند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر سخنى که موجب نگرانى مردم و تفرقه شود، خوددارى نمایند.

 ائمه جمعه باید توجه داشته باشند که براى ملت، پدر هستند.

نماز جمعه در رأس همه امور است‏.  امام خمینی (ره)

اقامه نماز جمعه از برکات عظیم اسلام‏

همان گونه که کراراً گفته‏ ام، یکى از برکات این انقلاب و پیروزى ما این است که با آقایان علما و خصوصاً برادران اهل سنت که قبلًا خدمتشان نمى‏رسیدیم، ملاقات مى‏کنیم و من امیدوارم که این مسأله ادامه پیدا کند و وحدت کلمه براى همیشه برقرار باشد.

برپایى نماز جمعه یکى از برکات بسیار عظیم اسلام بود که مع الأسف، قبل از پیروزى انقلاب در بین علماى شیعه بسیار کم جلوه و برادران اهل سنت هم که اقامه مى‏کردند، خطبه ‏هایشان محدود به حدودى خاص بود. اما امروز از برکت نماز جمعه است که ملت از خانه ‏هایشان بیرون ریخته و در مراکز نماز جمعه، اجتماع و با یکدیگر تفاهم مى‏کنند و به مسائل سیاسى و دینى گوش مى‏دهند که این مسأله بسیار ارزشمند است و همان طور که مى‏بینید، روز به روز هم بحمد اللَّه، رشد کرده و بر این جمعیت افزوده مى‏شود و هیچگاه تزلزلى در آن دیده نشده است.

 

صحیفه امام (ره) ج ۱۷، ص ۱۰۴

 

نماز جمعه در رأس همه امور است‏

 

یکى از مهمترین چیزهایى که در این انقلاب حاصل شد قضیه نماز جمعه است، که در زمان سابق در بین ما متروک، و در بین اهل سنت به طور دلخواه نبود و غالباً تحت نفوذ قدرت‏ها انجام مى‏گرفت، که بحمد اللَّه در این نهضت نماز جمعه با محتواى حقیقى آن تحقق یافت، و آقایان باید با سفارش به مردم و نسل‏هاى آینده به این مسأله اهمیت بدهند که نماز جمعه در رأس همه امور است، و مردم را مجتمع کنند که در این امر خللى وارد نشود. منصب امامت جمعه، یعنى منصب تماس روحانیت با ملت، و روحانیت با مجلس و دولت، و این از امورى است که با دست تواناى ائمه جمعه انجام مى‏گیرد، که امید است هر روز بیشتر و بهتر انجام شود، و جمعیت‏ها بیشتر بیایند، و این سنت حسنه‏ اى باشد که براى مردم و آیندگان محفوظ بماند .                     صحیفه امام (ره) ج ۱۸، ص ۱۹۵

 

 

حفظ قداست خطبه‏ هاى نماز جمعه‏

 

ائمه جمعه، ائمه جماعت، روحانیون محترم، اینها باید توجه به این معنا داشته باشند که اینها پدر هستند از براى ملت. اینها با مردم باید سمت پدرى داشته باشند، اینها با مردم باید رفتارشان رفتار پدرانه باشد. بین خودشان برادر باشند، رفتار، رفتار برادرى باشد.

 

اجتماع داشته باشند، در هر شهرى با هم در هر هفته یک روز، دو روز با هم مجتمع باشند، مسائل خودشان را بگویند. اگر یک خیالى دارند، اگر یک کارى دارند او را بگویند، حل کنند بین خودشان و هیچ وقت یک مسئله‏اى را به خطبه‏هاى نماز جمعه نکشانند، چه اشکال داشته باشند به فلان استاندار، فلان حاکم یا فلان وزارتخانه و چه‏اشکال داشته باشند به فلان آدم یا فلان شخص. این جاى خطبه نماز جمعه، جاى دعوت به حق است و دعوت به تقوا و مصالح مسلمین را در او گفتن، و تعرض به این خرده‏ریزى‏ها، اینها از شأن ائمه جمعه خارج است؛ پرهیز کنند از این معنا.                   صحیفه امام، ج‏۱۹، ص: ۲۵۰

 

نماز جمعه در رأس همه امور است‏.  امام خمینی (ره)


اقامه نماز جمعه از برکات عظیم اسلام‏

همان گونه که کراراً گفته‏ ام، یکى از برکات این انقلاب و پیروزى ما این است که با آقایان علما و خصوصاً برادران اهل سنت که قبلًا خدمتشان نمى‏رسیدیم، ملاقات مى‏کنیم و من امیدوارم که این مسأله ادامه پیدا کند و وحدت کلمه براى همیشه برقرار باشد.

برپایى نماز جمعه یکى از برکات بسیار عظیم اسلام بود که مع الأسف، قبل از پیروزى انقلاب در بین علماى شیعه بسیار کم جلوه و برادران اهل سنت هم که اقامه مى‏کردند، خطبه‏هایشان محدود به حدودى خاص بود. اما امروز از برکت نماز جمعه است که ملت از خانه‏هایشان بیرون ریخته و در مراکز نماز جمعه، اجتماع و با یکدیگر تفاهم مى‏کنند و به مسائل سیاسى و دینى گوش مى‏دهند که این مسأله بسیار ارزشمند است و همان طور که مى‏بینید، روز به روز هم بحمد اللَّه، رشد کرده و بر این جمعیت افزوده مى‏شود و هیچگاه تزلزلى در آن دیده نشده است.  صحیفه امام (ره) ج ۱۷، ص ۱۰۴

نماز جمعه در رأس همه امور است‏

یکى از مهمترین چیزهایى که در این انقلاب حاصل شد قضیه نماز جمعه است، که در زمان سابق در بین ما متروک، و در بین اهل سنت به طور دلخواه نبود و غالباً تحت نفوذ قدرت‏ها انجام مى‏گرفت، که بحمد اللَّه در این نهضت نماز جمعه با محتواى حقیقى آن تحقق یافت، و آقایان باید با سفارش به مردم و نسل‏هاى آینده به این مسأله اهمیت بدهند که نماز جمعه در رأس همه امور است، و مردم را مجتمع کنند که در این امر خللى وارد نشود. منصب امامت جمعه، یعنى منصب تماس روحانیت با ملت، و روحانیت با مجلس و دولت، و این از امورى است که با دست تواناى ائمه جمعه انجام مى‏گیرد، که امید است هر روز بیشتر و بهتر انجام شود، و جمعیت‏ها بیشتر بیایند، و این سنت حسنه‏اى باشد که براى مردم و آیندگان محفوظ بماند . 

صحیفه امام (ره) ج ۱۸، ص ۱۹۵

نماز جمعه در نگاه امام خمینی(ره)

نگرش امام امت به مساله نماز جمعه و نقش اجتماعی – سیاسی آن به عنوان یکی از شوون وابسته به بعد ولایت و رهبری در اسلام ، نگاهی است ژرف ، جامع و بیدادگر .

این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم فریضه شکوهمند ( نماز جمعه ) یکی از جلوه های بُعدسیاسی – اجتماعی اسلام است که پیامبر (ص ) در نخستین روزهای هجرت به مدینه ، بنیانش را نهاد ، تا مرکزی برای اجتماع هفتگی مردم و پایگاهی برای طرح مسایل اجتماعی – سیاسی و بسیج نیروها و آمادگی برای رزم و بیداری عمومی امت اسلامی باشد. وجود سوره ای از قرآن به نام ( جمعه ) نیز گویای این اهتمام ورزی به این سنت با اهمیت است .در پی پیروزی انقلاب اسلامی وحاکمیت ( فتوا ) و نفوذ ( ولایت فقیه) این سنت اسلامی که سال ها متروک و مهجور مانده بود ، دیگر بار احیا شد و سنگرهای نمازجمعه ، پایگاه و جایگاه حراست و حمایت از قرآن و نظام اسلامی و محور وحدت مردم و سنگر دفاع از ارش های انقلاب گردید.         امام راحل ، نقشی به سزا در احیاگری این سنت دینی داشت و دعوتش به سنگر بانی امت وائمه جمعه از این پایگاه معنوی برای حضور سیاسی بر همگان روشن است .

نماز جمعه ، سنگر وحدت و عزت

تعابیر شگفتی که حضرت امام ، در حکم ها ، سخنرانی ها و پیام های خویش نسبت به جایگاه والای نماز جمعه داشته اند به روشنی بعد سیاسی واجتماعی آن را می رساند.  عناوینی چون : دژ مستحکم ، سنگر اسلامی ، امر مهم ، فریضه وحدت آفرین و دشمن شکن ، نماز پرصلابت جمعه ، فریضه الهی ، نماز وحدت بخش و…  

 

نماز جمعه ، نماد حکومت وهدایت جمعی

نماز جمعه ، مظهر شکوه امت اسلامی است . از این رو ، میان محل برگزاری دو نماز جمعه باید سه میل فاصله باشد تا مردم حضوری شکوهمند داشته باشند.

به فتوای امام راحل :  نماز جمعه در صورت وجود شرایط ، برای روستاها و مناطق پرجمعیت هم واجب ( وجوب تخییری ) است .

بعد سیاسی

نمازجمعه نیز یکی از این فریضه های عبادی – سیاسی است و اگر بعد سیاسی آن مورد غفلت قرار گیرد ، از تاثیر اجتماعی آن در سرنوشت عمومی مردم و جهت دهی فکری و فرهنگ سازی کاسته می شود.

حضرت امام بارها به این بعد نماز جمعه اشاره فرموده است در یک جا می فرماید :

باتوجه به وضع زمان واحتیاج مسلمانان در هر منطقه به اتحاد و همبستگی بیشتر وآشنایی بهتر با مسایل روز وظایف خطیری که دارند ، مقتضی است در هر محل روزهای جمعه اقامه نماز جمعه بشود و در ضمن انجام این فریضه الهی ، هدف مزبور به خوبی تامین شود.  امام بحث نماز جمعه را در عصر غیبت امام عصر ( عج ) واجب تخییری می دانند و می فرمایند : اگرچه نماز ظهر احوط است ، اما نماز جمعه افضل و برتر است .

امام راحل در زمینه وحدت بخشی نماز جمعه و ضرورت حفظ این گوهر نقیس ، توصیه های زیبا و ارزنده ای دارد :    اجتماع کنید ، نماز جمعه را با شکوه به جا بیاورید و نمازهای غیر جمعه را هم ، که شیطان ها از نماز می ترسند ، از مسجد می ترسند.  اهمیت آنچه امام جمعه در خطبه ها می گوید ، کمتر از اصل نماز جمعه نیست .

حضرت امام نیز در این زمینه می فرمایند :

سزوار است خطیب در ضمن خطبه اش ، آنچه را که مربوط به مصلح دینی و دنیوی مسلمین است یاد کند و آنچه را در کشورهای مسلمانان می گذرد ، حالاتی را که سود یا زیان مسلمانان در آن هاست و آنچه را که مسلمانان در معاش و معاد به آن نیازمندند ، به آنان خبر دهد .

سیره شخصی ائمه جمعه

تاثیر نماز جمعه در اندیشه وعمل مخاطبان ، تا حدودی به نحوه رفتار و سلوک و سیره فردی ائمه جمعه هم بستگی دارد . آنان که در خطابه ها مردم را به تقوا ، ساده زیستی ، حسن خلق ، خدمت به محرومان ، آخرت گرایی و پرهیز از تجمل گرایی فرا می خوانند ، خودشان شایسته تر به رعایت این امورند.

باید توجه کنید که همه مردم متوجه شما هستند. لذا اهل علم خودتان را حفظ کنید . درست مانند علمای گذشته ، ساده زندگی کنید.

راه‌های انس با نماز

نظر امام خمینی(ره) درباره کارکردهای نماز  

نقش و اهمیت نماز در دین نشان دهنده عظمت و استحکام این حبل متین و ریسمان استوار میان زمین و آسمان است. ریسمان دیگر اعمال ارزشی برای صعود انسان به افق بلند سعادت کافی نیست، ولی نردبان نماز، افزون بر آن که به تنهایی وسیله عروج است، می‌تواند ثقل و سنگینی بقیه اعمال را نیز متحمل شود.

* دعوت به زندگی پاک

نماز قطع نظر از محتوای خودش با توجه به شرایط صحت دعوت به پاکسازی زندگی می‌کند، چرا که می‌دانیم مکان نمازگزار، لباس نمازگزار، فرشی که بر آن نماز می‌خواند، آبی که با آن وضو می‌گیرد و غسل می‌کند، محلی که در آن غسل و وضو انجام می‌شود باید از هر گونه غصب و تجاوز به حقوق دیگران پاک باشد، کسی که آلوده به تجاوز و ظلم، ربا، غصب، کم فروشی، رشوه خواری و کسی اموال حرام باشد، چگونه می‌تواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنابراین تکرار نماز در ۵ نوبت در شبانه روز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران.

*مؤثر در ترک گناهان

نماز علاوه بر شرایط قبول یا به تعبیر دیگر صحت شرایط کمال دارد که رعایت آنها نیز یک عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهان است، در کتب فقهی و منابع حدیث، امور زیادی به عنوان موانع قبول نماز ذکر شده است از جمله نماز کسی که زکات نمی‌پردازد، قبول نخواهد شد و همچنین روایات دیگری که می‌گوید: خوردن غذای حرام یا عجب و خودبینی از موانع قبول نماز است، پیدا است که فراهم کردن این شرایط قبولی تا چه حد سازنده است؟

*روح انضباط

نماز روح انضباط را در انسان تقویت می‌کند، چرا که دقیقاً باید در اوقات معینی انجام گیرد که تأخیر و تقدیم آن هر دو موجب بطلان نماز است، همچنین آداب و احکام دیگر در مورد نیت و قیام و قعود و رکوع و سجود و مانند آن که رعایت آنها، پذیرش انضباط را در برنامه‌های زندگی کاملاً آسان می‌سازد.

امام رضا(ع) در پاسخ نامه‌ای که از فلسفه نماز در آن سؤال شده بود، چنین فرمود: علت تشریع نماز این است که توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار است و مبارزه با شرک و بت پرستی و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و نهایت تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی گذشته و نهادن پیشانی بر زمین همه روز برای تعظیم پروردگار و نیز هدف این است که انسان همواره هشیار و متذکر باشد، گرد و غبار فراموشکاری بر دل او ننشیند، مست و مغرور نشود، خاشع و خاضع باشد، طالب و علاقمند افزونی در مواهب دین و دنیا شود

*بازداری از حرص و آز و کم‌طاقتی

خداوند متعال می‌فرماید: انسان حریص و کم طاقت آفریده شده و هنگامی که بدی به او رسد بی‌تابی می‌کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع از دیگران می‌شود، مگر نماز گزاران، آنان که نمازها را پیوسته انجام می‌دهند.

انسان دارای غرایز منفی و مثبتی است که اگر غرایز منفی او بر اثر تعلیمات الهی کنترل نشود، به گمراهی کشیده خواهد شد و یکی از آن غرایز منفی، خصلت زشت حرص و آز و خصلت زشت بی‌تابی در برابر حوادث تلخ است بنابراین برای تعدیل این دو خصلت و جلوگیری از طغیان آن نیاز به تربیت الهی دارد و خداوند قادر و متعال ارتباط برقرار می کند، در پرتو این ارتباط، به وثوق و اطمینانی نسبت به آن یگانه بی‌همتا می‌رسد و نسبت به رزق فقط خدا را می‌بیند و مال و دارایی خود را از او می‌داند و با روحیه توکل و تسلیم، از آز و حرص دور می‌شود و در مقابل آن چه از خدا به او می‌رسد، خود را بنده خدا می‌داند و بی‌طاقتی نخواهد کرد.

*نتیجه‌گیری

امام خمینی(ره) پیرامون کارکردهای نماز و تأثیر آن در اصلاح جامعه و جلوگیری از تخلفات و بزهکاری و مـفـاسد اجتماعی می‌فرمود: «در اسلام، از نماز هیچ فریضه‌ای بالاتر نیسـت… نماز پشتوانه ملت است، سیدالشهدا در همان ظهر عاشورا که جنگ بود ـ آن جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند ـ وقتی یکی از اصحاب گفت ظهر شده است، فرمود که یاد مـن آوردید، یاد آوردید نماز را، خدا تو را از نمازگزاران حساب کند و ایستاد همان جا نماز خواند. نگفت که ما می‌خواهیم جنگ بکنیم، خیر، جنگ را برای نماز کردندجنگ برای این است که مردم آن زباله‌هایی که هستند، آنهایی که مانع از پیاده شدن اسلام هستند، آن‌هایی که مانع از ترقی مسلمین هستند، آن‌ها را از بـین راه بردارند؛ مقصد این است که اسلام را پیاده کنند و با اسلام انسان درست کنند. نماز یک کارخانه انسان سازی است، نـمـاز خـوب، فحشا و منکر را از یک امتی بیرون می‌کند. اینهایی کـه در این مراکز فساد کشیده شدند، اینها هم بی‌نمازها هستند، نمازخوان‌ها تو مساجدند و مهیایند برای خدمت، مسجدها را خالی نکنید» 

-نماز جمعه سنگر است و این سنگر ها را پر کنید.

۲- به حمدا… در این نهضت، نماز جمعه با محتوای حقیقی آن تحقق یافت.

۳- نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است باید هر چه با شکوه تر و پر محتواتر اقامه شود.

۴- ملت ما گمان نکند که نماز جمعه یک نماز عادی است.

۵- تحقیقا احیای نماز جمعه در ایران از مسائل بسیار مهم است.

۶- نماز جمعه موجب می شود تا مسائل فراموش شده در اسلام به بهترین وجه برای مردم گفته شود.

۷- یکی از برکات این نهضت و انقلاب همین اقامه نماز جمعه هاست.

۸- من امیدوارم که نماز جمعه ها محتوای اصیل خود را باز یابد.

۹- نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است.

۱۰- به این نماز جمعه اهمیت بدهید. این هم از برکات جمهوری اسلامی است.

۱۱- ائمه جمعه در سراسر ایران بالاترین اجتماع را دارند.

۱۲- نماز جمعه ها با قدرت هر چه بیشتر انجام شود.

۱۳- یکی از مهم ترین چیزهایی که در این انقلاب حاصل شد قضیه نماز جمعه است.

۱۴- مردم و نسل های آینده به این مساله اهمیت بدهند که نماز جمعه در راس همه امور است.

۱۵- منصب امامت جمعه یعنی منصب تماس روحانیت با ملت.

۱۶- ائمه جمعه و جماعات مردم را ارشاد کنند و حضور آنها را در صحنه گوشزد کنند.

۱۷- این نماز جمعه ای که در همه جا است شما می بینید چه برکتی دارد.

۱۸- این نماز جمعه تقریبا مردم را مهیا می کند، مردم را بیدار می کند.

۱۹- آنچه مردم را مجتمع می کند همین ائمه جماعات و جمعه هاست.

۲۰- در صدر اسلام هم نماز جمعه و مساجد چنین وضعی داشتند که اجتماعات وسیله ای بودند برای رفع گرفتاری های مسلمین و تصمیم گیری در مقابله با دشمنان اسلام.

۲۱- برپایی نماز جمعه یکی از برکات بسیار عظیم اسلام.

۲۲- امروز از برکت نماز جمعه است که ملت از خانه هایشان بیرون ریخته و در مراکز نماز جمعه اجتماع و با یکدیگر تفاهم می کنند و به مسائل سیاسی و دینی گوش می دهند.

۲۳- این رسانه های گروهی بیگانگان هستند که تبلیغ می کنند مردم علاقه زیادی به نماز جمعه ندارند.

۲۴- ائمه جمعه باید توجه داشته باشند که یکی از موثرترین قشرهای جامعه به حساب می آیند.

نماز جمعه از کلام ارزشمند مقام معظم رهبری

۱- مظهر عزم ملی نماز جمعه است.

۲-اقبال به نماز جمعه دشمن را ناکام و ناراحت می کند چون با اقامه نماز جمعه نقشه های دشمن به هم می ریزد.

۳- نماز جمعه به پیشرفت اهداف جمهوری اسلامی کمک می کند.

۴- هنر بزرگ امامان جمعه این است که مطلب مورد نیاز مردم را بشناسد ، استفهام های مردم را بداند و مطرح کند.

۵- نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن است.

۶-نماز جمعه را باید کاری کرد که مشعل هدایتی باشد.

۷-نماز جمعه وسیله تربیت اسلامی است.

۸-خطبه نماز جمعه یک منبر معمولی نیست.

۹-یکی از مهم ترین عوامل حفظ ایمان و روحیه در مردم همین نماز جمعه و همین خطبه های جمعه است.

۱۰- باید تلاش کنیم که همان جایگاه و محور مرکزی را که اسلام برای نماز جمعه خواسته است محقق کنیم.

۱۱- نماز جمعه هنوز خیلی مضر به منافع دشمنان ماست.

۱۲- این نماز، نماز جمعه است. نماز اجتماع است. نماز روشنگری و آگاه سازی آحاد مردم است. نماز اخبار از آفاق به مومنین و آحاد مردم است.

۱۳-ارتباط با خدا را بیشتر کنیم و یکی از آنها نماز جمعه است.

۱۴- هر چه می توانیم باید اجتماع مردم و وحدت کلمه مردم را تقویت کنیم و از مهم ترین ابزارهایش نماز جمعه است.

۱۵- هر چه می توانیم دل های مردم را به خدا بایستی نزدیک تر کنیم و وسیله اش نماز جمعه است.

۱۶- نماز جمعه نعمت بزرگی است که در اختیار ماست.

۱۷- شکر نماز جمعه را بکنید تا خدا برکات نماز جمعه را زیاد کند.

۱۸- نماز جمعه مثل رشته تسبیح است. این مثل یک کانونی است که نور و گرما به سطح جامعه می بخشد.

۱۹- نماز جمعه هر کلمه اش و هر خطبه اش یک درمان شفابخشی بر دل های مردم متدین و مومن.

۲۰- نماز جمعه در نقاط کشور بخشی از کار دستگاه رهبری کشور را دارند انجام می دهند.

۲۱- مسئولان انقلاب در سراسر کشور ائمه جمعه هستند. پایگاه های هدایت و رهبری مردم در سراسر کشور ائمه جمعه هستند. سنگرهای دفاع معنوی در مقابل دشمنان در سطح جامعه ائمه جمعه هستند.

۲۲- اگر دستگاه امامت جمعه و نمازهای جمعه از انقلاب گرفته شود یقینا به انقلاب لطمه ای سخت خواهد خورد.

۲۳- یکی از بزرگترین کارهای امام بزرگوارمان ایجاد و تاسیس همین نمازهای جمعه بود.

۲۴-سنگرهای دفاع معنوی در مقابل دشمنان در سطح جامعه ائمه جمعه هستند.

۲۵-همین نماز جمعه بود که شوق جهاد فی سبیل الله را در دلها تحریک کرد.

۲۶-  از مردم عزیزمان مصرا می­خواهم برای کوری چشم دشمن نماز جمعه­ها را با شکوهتر کنند.

۲۷-  نماز جمعه یک واجب سمبلیک است. اولا نماز است، یعنی: ذکر خداست، ثانیا سلاح است، حالت جنگیدن با دشمن و با شیطانهاست.

۲۸-  نماز جمعه برای گسترش تقوی و روح دینی در مردم است.

۲۹-  نماز جمعه همانطوری که از نامش هم نشان می­دهد، نمازی است که ذکر خدا را با اجتماع مسلمانان توام تامین می­کند.

۳۰-  ما از اول باید فکر کنیم که چگونه می­شود جوانان را به نماز جمعه جذب کرد.

۳۱-  نسل جوان ما تشنه حقیقت، فهمیدن و آگاه شدن است. نمازهای جمعه باید بتواند این تشنگی را به نحو نیکوتر به انجام برساند.

۳۲-  اگر با نگاه متدبرانه­ ای به اوضاع کشور خود و گذشته و آینده آرمانی آن نگاه کنیم، نقش نماز جمعه و اهمیت این فریضه را بیشتر درک خواهیم کرد.

۳۳-  نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن است. بنابراین باید این سنگر را هرچه محکم­تر آراست و حفظ کرد.

۳۴- این نماز تفاوت می­کند با آن ذکر و یادی که تنها و در خلوت انجام بگیرد در این نمار تن­ها و دلهای مردم در کنار یکدیگر قرار می­گیرد لذا به این نماز می­گویند نماز وحدت آفرین حقیقت هم همین است.

۳۵-  خدمتگزاری در این نقطه و شغلی که شما در خدمت به دین و مسلمین برای همه انتخاب کرده­اید، افتخار بزرگی است.

۳۶- هم شما کارکنان و زحمتکشان و خدمتگزاران ستاد نماز جمعه، هم ائمه محترم جمعه، هم مسئولانی که در مراکز به امور نمازهای رسیدگی می­کنند همه در فیض­رسانی این فریضه بزرگ سهیم هستند این را باید قدر دانست.

۳۷- ائمه محترم جمعه و دست­ اندرکاران اقامه نماز بیشترین نقش را در خدمت ­رسانی این فریضه (نماز جمعه) به مردم دارند و همه این خدمات هم مشکور است.

۳۸-  مردم هم باید نماز جمعه را قدر بدانند و ائمه جمعه و دیگر دست­اندرکاران هم باید جاذبه­ های نماز جمعه را روز به روز بیشتر کنند.

۳۹- در نماز جمعه مردم باید با جریانات و مسائل جهان اسلام آشنا شوند حقیقت را بفهمند این مطلب همیشه همین طور بوده است. اما امروز از همیشه مهمتر است. چرا؟ چون دستگاه­های سلطه طلب و مستکبران دنیا پول خرج می­کنند برای اینکه بتوانند حرف دروغ و شایعه پراکنی و فریب و ترفندهای گوناگون تبلیغی خود را به گوش مردم دنیا برسانند و آنها را از این طریق منحرف کنند.

۴۰-امروز به برکت انقلاب اسلامی و با هوشیاری امام بزرگوارمان به یک سنت پایدار در کشور تبدیل شده است.

۴۱-قدر این فریضه عظیم (نماز جمعه) را باید خیلی دانست.

۴۲-همین نماز جمعه بود که یک توده عظیم را با وجود این همه طبل و بوق تفرق در خط واحد مستقیم نگه داشت.

IMG14070319 pic-70403-1465297934

Google+Yahoo MailWhatsAppLineOutlook.comاشتراک گذاری

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ.