نمازجمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۳

نماز جمعه ۲ آبان ماه ۹۳ در شهر اندیشه به امامت امام جمعه محترم این شهر حضرت حجه الاسلام والمسلمین سید علی مروج  پر شکوه و  با حضور گسترده مردم در مصلای امام علی علیه السلام  این شهر برگزار شد .

 

خطبه اول

خودم وهمه ی شما نمازگزاران عزیز روز جمعه را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی وفرمانبرداری و خدا ترسی این که فرمانبردارباشیم، حالافرقی ندارد فرمانبردارخدای متعال باشیم یا فرمانبرداررسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) وائمه معصومین علیهم السلام باشیم . درسوره نساء آیه۸۰ خداوند میفرماید:

(مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفیظاً)

هرکس که فرمانبردارپیامبرباشد فرمانبردارخداست، ای رسول ما آنها باید فرمانبردارتو باشند فرمانبرداری کردن ازپیامبراکرم وائمه معصومین عین تقواست . سه معنا را برای تقوا مفسرین بیان کردند دردومین معنا هستیم که الطاعه والعباده ، یکی ازمعنای تقوا اطاعت کردن وفرمانبرداری کردن است بنابراین آیه نورانی قرآن اطاعت کردن پیامبروفرمانبرداری کردن ازپیامبرو ائمه معصومین براساس آیه :

(اطیعو الله واطیعوا الرسول و اولی الامر)

عین تقوا وپرهیزگاری است که ما باید ازفرامین آنچه را که پیامبرامرکرده اند اطاعت کنیم وفرمانبردارباشیم، پس پیروی ازسنت رسول الله وسفارشات آن حضرت وائمه معصومین هم عین تقواست براساس این آیه فرمانبرداری کردن اجباری نیست خداوند می فرماید کسی ازپیامبرمن اطاعت کند اگرکسی هم سرپیچی کند خیلی مهم نیست وظیفه پیامبرتبلیغ است نه تحمیل پس این نشان دهنده این است که بندگان دراطاعت ونافرمانی مختارهستند چرا که اگرهرکس اطاعت کرد اهل تقواست سعادت دنیا وآخرت رادرپی دارد اما اگراطاعت نکرد ونافرمانی کرد و جزاصحاب شِمال است اصحابی که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود درآن بادی که خیلی گرم وطاقت فرسا است آن آتش گداخته، آن آب گداخته وسایه ای که هیچ وقت خنک نمی شود و آن دود خفه کننده درانتظاراوست پس تحمیل نیست، تبلیغ وظیفه ی پیغمبرووظیفه ما اطاعت وفرمانبرداری است یکی ازآثارفرمانبرداری که ازمعنای تقواست این است که خداوند ما را دوست دارد اگرما فرمانبردار باشیم ،یکی ازآثارفرمانبرداری درروایتی که ازآقا امام باقر(ع) بدست ما رسیده درکتاب مرحوم کلینی دراصول کافی مرحوم کلینی که درجلد دوم یکی ازچهارکتاب ما شیعیان دراین روایت بسیاردقیق و بسیارزیبا آقا امام باقر(ع) به جابربن یزید جوفی که اهل کوفه بوده ازثقات اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است ، هفته گذشته هم یک روایت نقل کردم ، هفتاد هزارحدیث از امام باقر(ع) آموخته جابرهجده سال شاگردی امام باقر(ع) را کرده در این روایتی که خیلی دقیق و زیباست خداوند امام باقر (ع) به جابر می فرماید که اگر می خواهیم بدانیم که ما جزخوبان هستیم یا خداوند ما را دوست دارد یا نه باید ببینیم تا چه اندازه ما فرمانبردارهستیم وفرمانبرداران را دوست داریم اگر میخواهی ببینی که چقدر در تو خیراست آیا تو جز خوبان هستی یا نه به دلت نگاه کن اگر این دلت کسانی که فرمانبردارهستند دوست دارد و کسانی که اهل نافرمانی هستند و معصیت هستند متنفراست ازآنها این دلت آنهارا طرد می کند ، دشمنی و کینه آنها را به دل دارد می فرماید تو انسان خوبی هستی و خداوند تو را دوست دارد . چه ملاک قشنگیه این که ما چقدر اهل طاعت را دوست داریم این خودش یک ملاکه ، اهل تقوا را ما چقدر دوست داریم ، دوست داشتن اهل تقوا و اهل طاعت خودش ملاک خوب بودن ماست . این که درما خیری هست یا نه اینکه خدا ما رادوست دارد یا نه به دلمان نگاه کنیم می فرماید به دلت نگاه کن ببین اگرازاهل طاعت ، خدایی ناکرده متنفرهستی ، اگر یک عالم را دیدی ، یک انسان با تقوا را دیدی ، یک خانمی که محجبه است حجاب اسلامی را رعایت کرده دیدی ، یک کاسب منصفی را دیدی اگه ازآن بدت می آید ، بدان که خدا تورو دوست ندارد و در تو خیری نیست . این چه ملاک قشنگیه بعضیا می بینید ، بعضی شخصیتهای غربی کرابات هم زدند وقتی آنها را نگاه می کنند ، خلاصه آب ازدهانشان می ریزد که چه خبره عاشق این تیپ ها و این افرادهستند ، بعضی ها می روید توخانه هاشان ، تو مغازه هاشان می بینید عکس یک شخصیت هایی زدند که بدرد دنیا شان نمی خورد چه برسد بدرد آخرتشان معلومه که آنها را دوست دارد ، انسان همیشه با اون کسی که دوستش دارد محشورمی شود و معنوس ببینید عکس بین الحرمین امام حسین تو خانت زدی یا عکس خواننده ای را مثلا تو خانت زدی این نشان دهنده اینه که تو آیا مبغوض خداوند هستی یا محبوب او هستی این که امربه معروف و نهی از منکر و اهل امربه معروف و نهی ازمنکر دوست داری یا دوست نداری اگر دوست داشتی با این روایت پس مشخص که در تو خیری هست و خداوند تو را دوست دارد اگه نه اهل امربه معروف و نهی ازمنکر درنظر تو مبغوض بودند خیلی دوستشان نداشتی بدان خدا هم تورا دوست ندارد د رتو خیری نیست این روایت خیلی دقیقی است که اهل طاعت و اهل تقوا خودشان ملاک مبغوض بودن و محبوب بودن نزد خدا هستند ، اینکه شما نگاه کنید ، به دلتان ببینید چقدراهل تقوا را دوست دارید ، اهل نماز را دوست دارید ، دعوت می شوید به مجلس عروسی مجلس مختلطه متنفری ازآن مجلس پس معلوم که خدا دوستت دارد خیلی علاقه ای نداری ، اما بعضیا می بینی نه منتظرن ، ثانیه شماری می کنند یک عروسی یا مجلسی پس معلومه درتو خیری نیست ، پس این رمزدوست داشتن اهل طاعت و تنفرازاهل نافرمانی و عکسش خدایی ناکرده اهل نافرمانی را دوست داشته باشند. اهل طاعت و اهل تقوا در نزد من منفورو مطرود باشند ، این خودش ملاک و نشانه دوست داشتن خدا و مأخوذ بودن در نزد  خداست انشالله که ما اینطورنباشیم و اهل طاعت و اهل تقوا را دوست داشته باشیم و کسانی که نافرمان هستند ازآنها بی زارباشیم باید مراقب بود تقوا به همین راحتی بدست نمی آید و غافل نباشیم ، زمینه های غفلت را مراقب باشیم دربحث ازدواج چند حدیث را درخدمتتان هستم . قال رسول الله (ص) : پسران و دختران خودتان را به ازدواج همدیگر در بیاورید همسربدهید ، سئوال کردند که آقا رسول الله فرمود: که نگذارید این جوان ها بدون ازدواج بمانند ، آنها را همسر بدهید به همدیگربه ازدواج یکدیگردر بیاورید یکی ازاصحاب گفت ما پسرانمان را همسر می دهیم اما دخترانمان را چه کنیم آنها را چطورهمسربدهیم بعد حضرت فرمودند :آنهارا زینت بدهید درمجالسی که نامحرم نیست اجازه بدهید آنها خودشان را زینت کنند ، درمعرض قراربدهند خیلی آنها را مخفی نکنید بعضی از مردم ازکجا بدانند که تو دخترداری و درمعرض ازدواج قرارش دادی حالا اسلام گفته که باید مراقب بود ، مواظب بود نامحرمی اورا نبیند اما نه اینکه تو مجلس محرم او خودش رازینت نکند پس کی فرصت کند خودش را زینت کند اصلا زنها و دخترها فطرتاً دوست دارند خودشان را زینت کنند، اما بعضی وقتها این زینت حقیقت اما بعضی وقتها کاذب آن جایی که برای محرمشه برای شوهرشه آن جایی که اجازه داده خدا آنجا حقیقته این زینت صواب هم دارد، صواب جهاد فی سبیل الله هم دارد ، اگر برای نامحرم زینت کند اینجا نتنها حرام بلکه ملعون ومطرود ملائکه است ، لذا پیامبراکرم فرمود: آنها را با طلا و نقره زینت کنید ، دخترانتان را لباس های زیبایی به تن آنها کنید که آنها مورد توجه قراربگیرند درمجالسی که محارم هستند، آنها را باخریدن وسایل زندگی جهیزیه آماده رفتن به خانه بخت کنید ، اگراین کارراانجام دادید آنها خواستگارپیدا می کنند و خانوادها مایل می شوند که آنها را انتخاب کنند به عنوان همسربرای پسران خودشان اینکه ما باید توجه داشته باشیم ، قال رسول الله درروایت دیگری آن حضرت فرمودند :عرض کردم که سعی کنید کمک کنید اهل مسجد اهل هئیت خواهرانی که درجلسات هستید ببینید ، اگرکسانی دخترانی دارند پسرانی دارند قدمی بردارید آنها را بهم برسانید ، شما یک قدم بردارید در بحث ازدواج اگر کسی بکوشد تلاش کند تا آنها بهم برسند صواب عبادت یک سال را خدا به اومی دهد ، اگرکسی یک قدمی بردارد برای هرقدمی که برمی دارد، این دوتاجوان بهم برسند یا به هرکلامی که صحبت می کند، این دوتاجوان را بهم برساند ، خدامی فرماید: به هرکلامش عبادت یک سال درنامه اعمالش می نویسند به هرقدمی که برمی دارد عبادت یک سال درنامه اعمالش می نویسند پس غافل نباشیم ازاین صوابها عبادت یک سالی که روزآن را روزه بودی وشب آن را به عبادت مشغول بودی عبادت همچین سالی را برای او می نویسند و پیامبراکرم فرمودند : که مردی که زن گریزاست و ازدواج نمی کند پیامبر اکرم فرمودند: لعنت خدا و ملائکه خدا و همه ی مردم برمردی که زن گریز و ازدواج نمی کند لذا این روایتی که بدست ما رسیده با آن آیه ای که من درآیه نسا آیه ۸۰ برایتان عرض کردم اطاعت پیامبر اطاعت خداست  و اطاعت ازدستورپیامبرعین تقوا و پرهیزگاری جوانان خودمان را سفارش کنیم به ازدواج یک قدمی برداریم برای ازدواج آنها مشکلاتشان را رفع کنیم قدمی برداریم که خداوند به قدم ما صواب عملی که روزها روزه وشب ها درحال عبادت هستیم درنامه اعمالمان ثبت می کند.

 

خطبه دوم

درخطبه دوم مجددأ خودم و همه ی شما نمازگزاران عزیز روز جمعه را سفارش می کنم به تقوای الهی و فرمانبرداری از اوامر و ترک نواهی الهی (انالله واناالیه راجعون ) درهفته ای که پشت سرگذاشتیم درگذشت فقیه مجاهد عالم وارسته یاردیرین حضرت امام و مونس وهمراه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه ازدست دادیم ، واقعأ ثلمه ای است دراسلام امیرالمومنین (ع) می فرماید: تا روزقیامت این ثلمه و شکاف پرنخواهد شد ، ضایعه سنگینی بود، عرض کردم شب گذشته ما هرکدام ازاین علمای ربانی را ازدست می دهیم تا روز قیامت کسی دیگر نمی تواند جای آنها را برای ما پرکند، ما شیخ مرتضی انصاری را تا روز قیامت نخواهیم داشت ، ما مقدس اردبیلی را نخواهیم داشت تا روز قیامت آنان علما ربانی بودند که جایشان را هیچکسی دیگرپرنخواهد کرد، ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را تاروز قیامت دیگر جایش را هیچکسی پرنخواهد کرد. لذا همه ی بزرگان آیت الله عظمی بهجت ها و بزرگانی را که از دست دادیم ، مراجع عظامی که ازدست دادیم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه ، آیت الله اراکی رضوان الله تعالی علیه ، هیچکسی جای آنها را پرنمی کند ، تا روز قیامت کسانی که شب و روزخودشان را وقف کردن برای کسب علم و دانش دورازمردم ،از زندگی خودشان و لذت های زودگذر دنیوی گذشتن شبها را تا سحر مشغول کسب علم ودانش بودن در احوالات آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه می خواندم که در زندگینامشان فرموده بودند :من چهل سال تعطیلی نداشتم ، چهل سال پنجشنبه وجمعه نداشتم تابستان نداشتم چهل سال کم نیست ،عمده عمر مفید یک انسان همین چهل وپنجاه سالیه است که ده وپانزده سالش دوران کودکی است و ده و پانزده سال آخرعمر ، بیمارو ضعیف می شود و اما این چهل و پنجاه سال میانی که خیلی ها زندگی می کنند ، دنبال لذت های زود گذردنیا هستند ، اما این علمای ربانی خودشان را وقف می کنند ، تابستان وتعطیلی ندارند ، مشغول کسب علم ودانش هستند. به هرحال این عالم ربانی زحمات بسیاری یرای انقلاب ما کشید همان طورکه می دانید دربیست وپنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام بعد ازمجلس حالشان دگرگون شد بستری شدند تا صبح روز سه شنبه ۲۹مهرماه همین سه شنبه ای که پشت سرگذاشتیم تا اینکه درسحرگاهان سه شنبه ۲۹ مهرماه دعوت حق را لبیک گفتن وبه دیارباقی شتافتن ، بیش ازنیم قرن فعالیت علمی داشتن ایشان درعرصه فقاهت هم دربحث حوزه وهم دربحث دانشگاه ازاساتید حوزه و دانشگاه بودند زحمت بسیارزیادی کشیدن سابقه ی اجرایی بسیارزیادی داشتن ، جالب بود نگاه می کردم زندگی نامشان را ازسن هجده سالگی یک مبارزسیاسی بودند۸۳ سال عمر پر خیر و برکتشان بوده ، ازسن ۱۸سالگی یک مبارزبودن یک مبارزسیاسی بودن ، کنارحضرت امام ازشاگردان حضرت امام وآیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه بودن وسایقه اجرایی آن عالم ربانی این است که پیش ازانقلاب با نظرحضرت امام جزواعضای اولیه شورای انقلاب قرار گرفتن وبه عضویت این شورا درآمدن بعد ازانقلاب مسئولیت های این عالم وارسته :(سرپرستی کمیته های انقلاب اسلامی است به حکم حضرت امام دردودوره به عنوان فقهای شورای نگهبان بودند ، نماینده حضرت امام درهئیت حل اختلاف مسئولان نظام درزمانی که مرحوم شهید رجایی و باهنردر نخست وزیری و رئیس جمهوری بودن آیت الله مهدونی کنی وزیرکشورآنها بودن درسال ۱۳۵۸تا۱۳۶۰ البته این دوسال خیلی زود گذشت واین شهیدان ما رابه شهادت رساندند، اما مرحوم آیت الله مهدوی کنی تا انخابات ریاست جمهوری کفالت نخست وزیری به عهده گرفتن حضرت امام درباره ایشان فرمودند: که ایشان باهمه ی توان درخدمت اسلام هستند ودراین راه کوشش می کنند درستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت داشتن ، عضویت درشورای بازنگری قانون اساسی ، امامت نمازجمعه تهران ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مؤسس ودبیرجامعه روحانیت مبارز، ریاست دانشگاه امام صادق وتولیت حوزه علمیه مروی که دروقف نامه این حوزه است که با نظرحضرت امام ایشان تولیتش را به عهده گرفتن ، دروقف نامه حوزه علمیه مروی نوشته که باید مجتهد طرازاول تهران تولیت این حوزه را به عهده بگیرد، حضرت امام آیت الله مهدوی کنی را به عنوان تولیت حوزه مروی انتخاب کردند وچهاردوره ایشان درمجلس خبرگان رهبری عضویت فعال داشتند که نهایتأ در مورخه ۱۷اسفند۱۳۸۹ ایشان به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری معرفی شدند و بعد ازاین هم دراین مدتی که دراین سمت بودن مرجع ومحل رجوع همه ی گرایش های سیاسی بودن واقعاً دروجود ایشان خیر و برکتی بود و مایه آرامشی بود، دلگرمی بود برای رهبرعزیز و فرزانه انقلابمان تاجایی که مقام معظم رهبری پیامی که دررابطه با تسلیت درگذشت این عالم ربانی دادند من ندیده ام یا خیلی کم نظیره حضرت آقا فرمودند: این عالم بزرگوار ازجمله نخستین مبارزان راه دشوارانقلاب و از چهره های اثرگذار و یاران صمیمی جمهوری اسلامی و از وفاداران غیور و صادق امام بزرگواربود ، این تعبیرات این جملاتی که خود مقام معظم رهبری حفظه الله آمدن ونمازمیت رابرایشان خواندن ، این نکاتی داشت حضرت آقا چه نمازی خواندن برای هیچکسی ندیده ام به این شکل نمازبخوانند ، لذا پیام فرستادن مقام معظم رهبری وآن نماز میتی که خواندن آنها همه باید درس باشد ، برای همه یاران صدیق امام همه آنهایی که باقی ماندن ، همه آنهایی که یادگاران انقلاب هستن ، یادگاران جنگ هستن آنها باید یار و همدم باشند آنها باید درس بگیرند ، این عاقب بخیری و این جایگاهی که حضرت آیت الله مهدوی کنی داشت باید آنها هم این جایگاه را حفظ کنند ، درادامه رهبرانقلاب دراین پیام فرمودند : درهمه ی عرصه های مهم کشور ودردوران انقلاب شجاعانه وبا صراحت تمام نقش آفرینی کردند همه جا وهمه وقت درموضع یک عالم دینی و یک سیاستمدارصادق، سیاستمدارزیاد داریم اما اینکه صادق باشد خیلی مهم است یک سیاستمداریکه صادق ویک انقلابی صریح ظاهرشد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه های جناحی و قبیله ای را به حیطه فعالیت های اثرگذارخود راه نداد ، اینکه جناح ها بیایند اثرگذارباشند ، هرگروهی با سلیقه خاصی بخواهند نظراورا جلب کنند ، اینطورنبود خیلی ثابت قدم بود ، درآن راهی که انتخاب کرده بود ، درآن هدفی که برای خودش انتخاب کرده بود ، ثابت قدم ومحکم این انسان بزرگ و پرهیزگارهمه ی وزن وزین خود را در همه ی حوادث این دهه ها درکفه حق و حقیقت قرارداد ودراین راه و سیره انقلاب و نظام کوتاهی نورزید رحمت و رضوان الهی بر روان پاک او باد شادی ارواح طیبه شهدا ، امام راحل وهمه یاران صدیق حضرت امام که از دنیا رفته اند ، مخصوصاً آیت الله مهدوی کنی اجماعاً صلوات ، درمناسبات هفته یکشنبه را داریم ۴آبان ماه مصادف با آغازسال۱۴۳۶ هجری قمری اولین روزمحرم الحرام آغارماه محرم ، عرض تسلیت به مناسب فرارسیدن ایام محرم حسینی و عاشورای حسینی و از خداوند می خواهم توفیق عزاداری وعرض ارادت دراین ماه را روزی همه ی ما بگرداند. روایتی ازامام صادق (ع) به فضیل بن یساربصری یکی ازشاگردان و نزدیکان آن حضرت بوده و محدث بوده ، احادیثی ازاو به دست ما رسیده که امام صادق (ع) می فرمایند که ای فضیل آیا شما درکوفه وقتی آمد محضرامام صادق(ع) ، درمدینه حضرت به او عرضه داشت که آیا شما شیعیان درشهر کوفه هستید ، مجالسی ترتیب میدهید که دورهم جمع بشوید واحادیث ما و روایات مارا دراآن مجالس بیان کنید و امرولایت و امامت مارازنده کنید. فصیل گفت : بله ، بعد امام صادق(ع) فرمودند: فضیل ما امامان این مجالس را دوست داریم ، مجالسی که روایات مابیان می شود وهمه جمع می شوند قال صادق قال الیاقراین نشان میدهد که مجالس ما باید قال الصادق و قال الباقرداشته باشد و مجلس عزاداری ما فقط این نباشد که یک عده ای جمع بشوند به سروسینه بزنند قال صادق وقال الباقر درآن نباشد ، شورباشد اما شعور نباشد ، محبت باشد ، اما معرفت درآن کمترباشد. روایتی که امام صادق (ع) می فرماید : که ما دوست داریم این مجالس را امام زمان هم قطعاً این مجالس دوست دارد، مجالسی که درآن قال الصادق وقال الباقرهم باشد لذا هیئات مذهبی شهرمان ومساجدشهرمان الحمدلله مساجد قطعاً قال الصادق و قال الباقردرآن هست تقاضای بنده این است که خواهشی که دارم ازهیئات مذهبی شهراینکه سعی کنید تومجالستان ازعلما هم استفاده کنید قال الصادق قال الباقردر مجالستان باشد، خیلی دنبال سخنرانان معروف نباشید یک عالم یا طلبه بیاید روی یک صندلی بنشیند وازرویک حدیثی بخواند ، همین اثرگذاربخواند و ترجمه کند ، بیش ازاین نمیخواهیم اگرشده ۱۰دقیقه هم باشد اما مجلس بدون عالم دینی ، آن مجلس مورد نظرامام زمان نیست ، امام زمان آن مجلس دوست ندارد، امام زمان مجلسی دوست دارد براساس این روایت مجلسی که در آن علمای اهل حدیث روایتی بگویند و فرمود زنده کنید امرامامت و ولایت ما را دومرتبه حضرت فرمودند : فضیل خدا رحمت کند کسی را که امرامامت و ولایت مارا زنده می کند ، خدارحمت کسی را که به شیعیان ما روایات مارا می رساند. بعد در ادامه فرمودند: که اگرکسی هم در این مجالس جمع شدند ، روایات مارا گفتند وبعد مصیبت های ما را به یادآوردن و یک قطره اشک به اندازه بال مگس ریختن خداوند گناهانشان را می بخشد . کسی که پس این( توبوالی الله نسوها) برای چه کسی گفته است ، خداوندی که چهل سال وپنجاه سال گناهان ما را با یک (توبوهاالی نسوها )می بخشد. پنجاه سال من نافرمانی کردم می گوید: توبه کن پشیمان شو من توبه کردم پشیمان شدم استغفارکردم خداوند می گوید: بخشیدمت حالا یک قطره اشک برای اباعبدالله الحسین این اثرندارد که خدا ما را ببخشد، مگرما وقتی استغفارمی کنیم ، چیکارمی کنیم می گوییم (استغفرالله ربی واعتوبو الیه) اشک ریختن که سخت تراز استغفرالله ربی واعتوبو الیه ، اشک ریختن حال وهوای خاصی دارد با تمام وجود باید باشد ، لذا دراین ایام محرم استفاده کنیم .آغازهفته احیا امربه معروف و نهی ازمنکر را داریم ، دراین دهه اول ماه محرم الحرام آغاز هفته احیا یکشنبه اول محرم تاشنبه هفتم محرم الحرام و شعارهفته احیا (تذکرلسانی پیام مهربانی ونظارت همگانی است) دهه محرم وهفته ستاد احیا ، باید احیا کنیم امربه معروف و نهی ازمنکراین واجب الهی که نشان دهنده تقوای ماست ، کسانی که اهل امر به معروف هستند ، ایمانشان کامل است تقواشان کامل است . این تقوای الهی این طاعت الهی و این فریضه فراموش شده باید احیا بشود ، عین نماز هفته ی اول ماه محرم الحرام هفته اول ستاد احیاست ، باید نظارت همگانی باشد . اباعبدالله الحسین اگر قیام کرد فحضرت می فرماید : اگرمن قیام کردم برای امربه معروف و نهی ازمنکر بود ، لذا هدف ازفلسفه قیام اباعبدالله امربه معروف و نهی ازمنکر بود . این فریضه را زنده کنیم ، اگرزنده هستیم ا گردراین ماه که ماه محرم لباس مشکی پوشیدیم برسروسینه زدیم باید سنت اباعبدالله الحسین هم احیا بشود ، این هدف مقدس هم احیا بشود نظارت همگانی باشد سعی کنید پیام ما یک پیام مهربانی باشد ، ازروی خدایی ناکرده غرض نباشد ،اگر کسی را هم بخواهیم امرونهی کنیم بامهربانی با لطافت واجبات را به یادش بیاریم جوانها را ازمحرمات دورکنیم و (تذکرلسانی واجب همگانی ) لذا امیدوارم دراین هفته که هفته ی ستاد احیا است ، توفیق امربه معروف و نهی ازمنکر نتنها دراین هفته بلکه درطول عمرمان خداوند توفیق احیای امربه معروف و نهی ازمنکررا روزی همه ما بگرداند. دراین ماهی که پیش رو داریم ، روزتاسوعا و عاشورای حسینی درپیش روداریم خیلی ازعزیزان نذوراتی دارند هیئات مذهبی شهرتان هرکسی تو هرقسمتی ازشهرکه زندگی می کند ، حالا آنهایی که درنزدیکی این مسجد هستند ما آمادگی داریم این نذورات شما را زوردتردریافت کنیم ، نگذارید روزعاشورا نذوراتتان را بیاورید ما برای روز تاسوعا و عاشورا که طعامی پخت میشود شما نذرهای خودتان را همین الان بیاورید بعضی ها نذوراتشان را نگه میدارن برای روزعاشورا نذرهایشان رامی آورند که مصرف بشود، دیگر برای  روز عاشورا نیازاست که طعامی طبخ بشود و حالا توزیع بشود بین مردم و هیئات مذهبی هم این صحبت دربینشان بود که ازمن خواهش کردن عرض کنم خدمت عزیزانی که اگر نذوراتی دارن، نذری دارن حالا گوسفندی ، برنجی ، روغنی ، وجه نقدی آنهایی که به نزدیکترین مسجد وهیئت مذهبی دردسترس برسانند تا آن عزیزان هم دقیقه نود خلاصه آن وسایل بدستشان نرسد ، مسجد امام علی هم مثل سال های گذشته آمادگی دریافت نذورات وهدایای شما را دارد. اما تجمع بزرگ عزاداری اعظم درروزتاسوعای حسینی را داریم که برای اولین بار انشالله درشهراندیشه در صبح تاسوعای حسینی همه ی مساجد و هیئات مذهبی شهرهمه تجمع کنیم درمزارشهدای گمنام یک مجلس همگانی و عظیمی و یک دسته عزاداری عظیمی را به راه بیندازیم ، انتظارما این است که همه نمازگزاران مساجد ، ائمه محترم جماعات ، هیئات مذهبی شهر دراین تجمع شرکت کنند واین جمعیت عظیم انشالله مشتی باشد بردهان وهابیت تکفیری . اما پنجشنبه هشتم آبان ماه سالروزشهادت محمدحسین فهمیده ، روزنوجوان و بسیج دانش آموزی درپیش روداریم ، امیدوارم که یک روزی بشود همه ی دانش آموزان ما مانند شهید حسین فهمیده که حضرت امام فرمودند :رهبرما آن طفل سیزده ساله است به این مقام برسند آن جوان سیزده ساله است ، ببینید چه کرد خودش رادرتاریخ ثبت کرد نام و یاد خودش را، سیزده سال هم بیشتر نداشت اما حضرت امام گفت :رهبر ما آن جوان سیزده ساله است ، نوجوانان سیزده ساله ما باید الگوقراربدهند شهید فهمیده را برای خودشان مراقب باشند ، مراقب وسوسه های شیطانی باشند، نقشه ها و وسوسه های این ماهواره ها باشند، شبکه های اجتماعی باشند، لذا روزبسیج دانش آموزی که ما تبریک عرض می کنیم به همه عزیزان دانش آموزمان ، درعین حال پنجشنبه هشتم آبان روز پدافند غیرعامل یا هفته پدافند غیرعامل را درپیش رو داریم ، با پدافند غیرعامل بعضی از عزیزان آشنایی دارند، با این این نام پدافند (یعنی دفاع حالا یه یک موقع این دفاع مسلحانه است پدافند عامل ویک موقع است غیرعامل معنای ساده است یعنی دفاع غیرمسلحانه) هفته پدافند غیرعامل که رهبربصیرانقلاب که خیلی تاکید دارند به بحث پدافند غبرعامل اینکه این نهادینه بشود همه آماده باشند ، همان طورکه وجود مقدس و رسول گرامی اسلام در جنگ خندق ازپدافند غیرعامل استفاده کرد و یک خندقی حفرکرد دورشهر بدون این که سلاحی بدست بگیرن موقعیت را به گونه ای طراحی کرد که دشمنان نتواستند آسیب جدی به مسلمان برسانند ، دوازده هزارنفرآمده بودند درمقابل هزارنفرآن با یک حرکت تاکتیکی ، یک دفاع غیرمسلحانه پیامبراکرم جان مسلمانان را نجات داد، لذا ماهم باید آماده باشیم دستگاه های ماهم باید آماده باشند ، مسئولین ماهم باید آماده باشند ، هرکسی درشهرخودش درخانه ی خودش باید تدابیری سنجیده بشود که درمواقع لزوم بعضی حوادثی که اتفاق میفتد سیلی ، زلزله ای یک موقع خدایی ناکرده حمله دشمنی باید ما آمادگی داشته باشیم نکند ، مثل کشورعراق یک شبه بیایند و چهل درصد ازخاکمان بگیرند و ما دست روی دست بگذاریم و نگاه کنیم اینکه پدافند غیرعامل یعنی آمادگی لازم کسب کردن واقداماتی درجهت مقابله بادشمن پدافند غیرعامل درواقع می شود گفت: آمادگی نسبی پیداکردن برای بعضی ازحوادثی که غیرمترقبه است رهبرانقلاب فرمودند: پدافند غیرعامل مثل مصون سازی بدن است از درون اینکه مامصونیت پیداکنیم مانند آن واکسنی که می زنند ، چطور مامصون می شویم دربرابربیماری هایی که ازبیرون می خواهند به ماحمله کنند و الا دشمن تهاجمی بکند و زحمتی بکشد اثری نکند این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است که چقدرمهم است مقام معظم رهبری می گوید: این حالت راباید برای کل پیکرجامعه و دستگاه های مختلف به وجود بیاوریم کاری کنیم که مصونیت درخودمان به وجود بیاوریم ، این با پدافند غیرعامل تحقق پیدامی کند بنابراین مسئله بسیارمهمی است که باید راه بیفتد اما درهفته ای که گذشت نخست وزیرعراق جناب آقای حیدر العبادی اولین سفرخارجی خودش را به ایران دارد ، این نکته خیلی مهمی دارد، دردیپلماسی جهانی اینکه نخست یک کشوراولین سفرخودش رامی آید ومیرسد خدمت رهبرعزیزاننقلابمان و آن نکاتی که باید ازایشان بشنود می شنود وتشکرمیکند ازرهبرو ملت ایران که درکناردولت وملت عراق هستند وآمادگی خودش را برای پیروی ازفرامین رهبرانقلاب اعلام می کند این خیلی ارزش دارد، اینها همه به برکت ولایت و خون شهدای ماست . همین عراقی که تا سال۶۸ درمقابل ما ایستاده بود شما فکرش را می کردید یک روزی بشود ببینید امام چه کارکرد که نخست وزیرش بیاید درمقابل رهبرکبیرانقلاب ما قرار بگیرد واعلام کند که ما گوش به فرمان هستیم این چقدرکاربزرگی وعظیمیه ، این عزت را چه کسی به ما داد عزت را امام و شهدا به مادادن باید قدر بدانیم اما دیدارشرکت کنندگان درهشتمین همایش ملی نخبگان جوان بارهبرانقلاب که توصیه ای داشتن رهبرانقلاب دراین دیدار که مقام معظم رهبری برضرورت ایجاد یک زنجیره کامل شبکه عظیم تولید علم تاکید کردند اینکه تولید علم باید نهادینه بشود ماعلومی که دردانشگاهمان داریم علوم اسلامی نیست وپایه ریشه هنوزغربی است، لذا متخصصینی هم که از اون خارج می شوند تخصص پیدامی کنند ریششون ریشه غربی است. اون علومی که ما باید دربحث تولید علم علوم اسلامی هنوزنتونستیم دانشگاهمان را رشد بدهیم توسعه بدهیم وپایه علوم اسلامی دانشگاه های ما علوم اسلامی بشود این پایه باید درست بشود این شالوده باید تغییر کند بحث تولید علم وصدارت علمی که سالهاست مقام معظم رهبری بیام می کنند که باید برسیم به اون صدارت علمی قبلی که داشتیم، ما ایرانی ها یک موقع تو دنیا درجهان اسلام، ما ایرانی ها صدارت علمی داشتیم اما ما را عقب نگه داشتن این صدارت را ازما به سرقت بردن وخودشون دارن الان آقایی میکنند تنها راه نجات این است که ما به آن صدارت برسیم والا اگربخواهیم دل خوش کنیم به این منابع زیرزمینی نفتی به هیچ کجا نمیتونیم برسیم چون که بازارنفت دست آنهاست بینید چه کردن نفت را به هشتاد دلاررساندن اینها غافل ازاینکه ملت ایران ملت مقاومی هستن ملتی که سی پنج سال مقاومت کرده ملتی که تحریم ها وتهدیدها را پشت سرگذاشته ملتی که رمضان دارد ملتی که محرم دارد با این چیزها که ملت ما شکست نمیخورد اونها هنوز نشناخته اند ، درک نکرده ان ملت ما را شجاعت ملت ما را ،خانم اشتون وقتی میاد به ایران میگوید ملت ایران ملت غیورهستند ملت شجاعی هستند ، این یک جامعه شناسی چند ماهه است که خانم اشتون ازملت ایران بدست آورده واقعا همینطوره رهبرانقلاب فرمودند ایران را باید با اتکا منابع روی زمینی یعنی هوش واستعداد وتولید علم ودانش ونخبه پروری اداره کرد نه با درآمدهای پرنوسان زیرزمینی ونفتی رهبرانقلاب استمرارحرکت پرشتاب علمی اخیرایجاد شده را خواستارشدن فرمودند که حرکت علمی نباید به هیچ دلیلی دچاروقفه بشود لذا نمایندگان مجلس اگراستیضاح کردن وزیرعلوم وقت را به خاطراینکه میدان بازی سیاسی شده بود دانشگاه های ما این حرکت علمی داشت متوقف می شد با بصیرت وهوشیاری نمایندگان شما واردشدند ونگذاشتند میادین دانشگاهها ازمیادین علمی به میادین بازی های سیاسی مبدل بشود باید مسئولین مواظب باشند مراقب باشند تکیه گاه باید تولید باشه نه منابع زیرزمینی لذاباید تلاش کرد کوشش کرد کوشش شبانه روزی تلاش شبانه روزی اساتید دانشگاه ها باید مدیریت جهادی داشته باشن دانشجویان ما باید درکسب علم ودانش مدیریت جهادی داشته باشن مسئولین مسئولین استان مسئولین شهرستان مسئولین شهراندیشه همه باید مدیریت جهادی داشته باشن تلاش و کوشش مدیریت جهادی که مارادرعرصه اقتصاد وفرهنگ به آن جایگاه خودمان برساند شعارسال مقام معظم رهبری است که باعزم ملی و مدیریت جهادی بتوانیم فرهنگ واقتصاد خودمان ارتقا بدیم و درتوسعه علمی درمنطقه انشالله حرف اول را بزنیم نکته آخری که هیئات مذهبی شهروعزیرانی که ایستگاه های صلواتی دایرمی کنند یا هیئات وتکیه هایی را درسطح شهردایرمی کنند تصمیمی که گرفته شد درجلسه به همراه مسئولین شهری جلسه ای داشتیم درستاد احیای امربه معروف ونهی ازمنکر شهر اندیشه صحبت این شد و نتیجه این شد که این عزیزان حتما بیایند وازشهرداری یک مجوزی بگیرند واینطوری نیست شهرداری بخواهد خیلی مقاومت بکند نه بعضی ازمکان ها درسطح شهر هستند که اینها جانمایی می شوند برای اینکاردرطول سال به هرحال این دهه باید این شعاعرتعظیم بشود بزرگداشت ها باید گرفته بشود مخصوصا این دهه اول ماه محرم که اگرما زنده هستیم به واسطه این دهه ماه محرم است و این ایام ماه محرم وصفر… لذامشکلی نداره ولی جا نمایش کردن با شهرداری هرکجانمیشود ایستگاه صلواتی دائرکرد هرکجا نمیشود تکیه زد باعث ترافیک بشود تصادف بشود خطری داشته باشد مانند روی لوله گاز مثلا آمدن تکیه ای ایجاد کردن ، این خطر دارد ، بلاخره بخواهند آتشی روشن کنند حریم هایی که باید رعایت بشود اینکه من خواهش می کنم همراهی کنند ،عزیرانمان درهیئات مذهبی شهر یک مجوز ویک هماهنگی عزیزانمان درشهرداری آمادگی دارند، این هماهنگی انجام شده ، فقط یک مجوزی بگیرند اگرخدایی ناکرده هم اتفاقی پیش آمد بلاخره یک کسی مسئولیت بپذیرد آتش سوزی شد، اتقفاقی پیش آمد چه کسی مسئول است الان تکیه هایی که درسطح شهراست مگر نیفتاده بارها تکیه هایی که آتش گرفتن بخاطرسهله انگاری اما بیاییم یک مجوزی بگیرند عزیزانمان درشهرداری با آتش نشانی هماهنگی کنند، کپسولی به آنها بدهند انها در بحث امنیتشان ، بحث امنیت آتش سوزیشان تامین کنند اینکه اگراین دقت بشود، انشالله فرهنگ سازی بشود درشهراندیشه وهمه ی هیئات مذهبی وتکیه های ما وایستگاه های صلواتی ما باهماهنگی باشد .

والسلام علیکم

 

 

 

IMG_0230IMG_0234IMG_0235

IMG_0255IMG_0271

 

Google+Yahoo MailWhatsAppLineOutlook.comاشتراک گذاری

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ.